Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 132 seconden

Woensdag 21 juni organiseerde Uneto-VNI het congres ‘Samenwerken in de sector’. Bijna 100 deelnemers gingen in gesprek over de vraag hoe installatiebedrijven meer en beter kunnen samenwerken met partners in de keten en opdrachtgevers. De middag leverde een agenda op voor verbetering van de samenwerking en een financieel gezondere bedrijfstak. Met het congres wil de branchevereniging een bijdrage leveren aan een verdere concretisering van de ‘Marktvisie’. Dit is een project waarin onder meer Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Bouwend Nederland en Uneto-VNI werken aan verandering van houding en gedrag van projectpartners.

Die verandering moet ervoor zorgen dat de expertise van alle partners vanaf de ontwerpfase van een project wordt benut. Dat creëert ruimte om de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd aan te gaan, zoals verduurzaming, aanpassingen in de infrastructuur en het tegengaan van de klimaatverandering, aldus Uneto-VNI.

Schotten moeten weg
Directeur Erik van Engelen van Uneto-VNI opende het congres. Hij gaf aan dat de Marktvisie niet alleen de installatiebranche, maar alle betrokken partijen een kans geeft om beter samen te werken, meer toegevoegde waarde te leveren met als eindresultaat een beter eindproduct. Vervolgens introduceerde hij de panelleden Maxime Verhagen (Bouwend Nederland), Roger Mol (Rijksvastgoedbedrijf), Wim Holleman (Rijkswaterstaat), Henk Willem van Dorp (van Dorp Installaties) en Doekle Terpstra (Uneto-VNI).

Verhagen stelde dat het hoog tijd is om de schotten weg te halen. “Daar kan de Marktvisie bij helpen. We gaan ons meer inleven in elkaars belangen. Dat is niet soft, maar het geheim van succes in de toekomst. Het komt er nu op aan woorden om te zetten in daden. Bewustwording is essentieel om de Marktvisie tot een succes te maken. Hier kunnen brancheorganisaties een rol spelen.”

Speelveld is veranderd
Doekle Terpstra van Uneto-VNI: “Het speelveld is veranderd. De tijd van traditioneel aanbesteden, technische systemen als sluitpost van projecten en focus op de laagste prijs is voorbij. We moeten het meer dan ooit sámen doen, op basis van gelijkwaardigheid. Voor de traditionele rolverdeling van hoofdaannemer en onderaannemer is geen plaats meer.”

Na de paneldiscussie bespraken de deelnemers in deelsessies concrete acties om beter samen te weken en knelpunten weg te nemen. Een aantal benoemde acties zijn het delen van goede praktijkvoorbeelden, procesafspraken maken over samenwerking, virtueel bouwen en eraan werken om elkaar gewoon te leren kennen. Daarnaast was het algehele gevoel dat de verandering uit iedereen zelf moet komen: hoe stel je jezelf op richting de opdrachtgever, de partners in de markt en de fabrikanten?

Erik van Engelen van Uneto-VNI vatte de opbrengst van de middag samen: “De wil om beter samen te werken is er, de urgentie wordt gevoeld. Het kan en het moet anders. We gaan het sámen doen!”

Bron: Uneto-VNI