Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 60 seconden

De Bouwwet van minister Blok die de aansprakelijkheid van bouwers moet verhogen, heeft opnieuw vertraging opgelopen. De minister wil het bouwtoezicht overlaten aan private controleurs en heeft daarvoor een wetsvoorstel neergelegd dat gisteren in de Tweede Kamer werd behandeld. De eerste termijn van deze behandeling werd afgebroken toen bleek dat zich een meerderheid had afgetekend voor het uitstellen van de tweede termijn. Waarschijnlijk wordt een en ander nu over twee weken vervolgd. Het uitstel is nodig om de meningsverschillen tussen de PvdA en de VVD te overbruggen. Struikelpunt is met name de mate van aansprakelijkheid die bouwers straks krijgen. De PvdA vindt dat bouwbedrijven altijd volledig verantwoordelijk moeten zijn voor bouwfouten. Blok vindt dit veel te ver gaan.

Volgens de huidige wet is de aannemer niet aansprakelijk voor gebreken die de consument bij de oplevering over het hoofd heeft gezien. In het wetsvoorstel is de aannemer ook aansprakelijk voor gebreken  die niet door de consument bij de oplevering zijn ontdekt. Daarmee krijgt ook de aannemer een belang bij het vermijden van opleveringsgebreken en het leveren van goed en deugdelijk werk.

Zie ook https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/nieuw-stelsel-voor-borgen-bouwkwaliteit

[related_post themes=”text”]