Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 70 seconden

Bronpompen Z6
Xylem Water Solutions en Cla-Val hebben na meer dan 100 gerealiseerde projecten in WKO-systemen besloten hun krachten en expertise te bundelen en verder te intensiveren. De samenwerking is bezegeld met een overeenkomst. Xylem is met directe ingang de exclusieve importeur van Cla-Val, marktleider van regelkleppen.

Uit onderzoek van TNO/Halmos is gebleken dat 80% van de gecontroleerde in bedrijf zijnde WKO-installaties geoptimaliseerd kunnen worden. In bijna driekwart van de gevallen bleek dat het inregelen van en de afstemming tussen de gebouwzijdige installatie en het bodemenergiesysteem een oorzaak is voor het niet optimaal functioneren.

Met de uitgebreide besturingsmogelijkheden van de Cla-Val injectieklep kan een aanzienlijke verbeterslag worden gerealiseerd. Daarnaast is het geïntegreerd toepassen van bronpompen en injectiekleppen is een belangrijke voorwaarden voor een goede werking van een energiezuinige warmte en koude opslag installatie.

De bronpompen van het Xylem-merk Lowara in combinatie met de injectiekleppen van Cla-Val wordt bij toepassing een betrouwbare en energiezuinige werking van WKO-installaties verzekerd in combinatie met een uitstekende (after)service, zowel in de ontwerpfase als bij het opstarten van nieuwe installaties en het onderhoud van bestaande installaties.

Enkele voordelen van de bronpompen met Cla-Val injectiekleppen:

  • Een lagere LCC door uitgebreide monitoringsmogelijkheden;
  • Een lagere totale installatieprijs door mogelijkheden smalle boordiameters en integratie toebehoren;
  • Op afstand in te regelen;
  • Optimale afstemming tussen pomp en injectieklep;
  • Voorzien van systeemdruk- en debietonafhankelijke regeling met een groot regelbereik.

 

Voor meer informatie op www.xyleminc.com/nl