Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 58 seconden

De werkgeverskoepels voor de bouw, metaal en installatiebranche hebben vandaag een oproep gedaan in Het Financieele Dagblad aan een nieuw kabinet om de AOW-leeftijd te versoepelen of bevriezen. Zo zegt voorzitter Doekle Terpstra van Uneto VNI dat in de installatiebranche de zorgen groeien over werknemers die in een AOW-gat dreigen te vallen. 90% van werknemers is in vaste dienst. Terpstra vreest een steeds scherpere scheidslijn tussen hoogopgeleide werknemers die zich kunnen permitteren te stoppen, en lager opgeleiden die dat niet kunnen.

De werkgeverskoepels verwijzen naar recente cijfers van UWV en een signaal van het Pensioenfonds voor de metaal (PMT), dat het aantal arbeidsongeschikten op alarmerende wijze stijgt sinds de afschaffing van de VUT en het verhogen van de pensioenleeftijd naar 67 jaar in 2022.
‘Politiek Den Haag moet ingrijpen om te voorkomen dat grote groepen werknemers voor hun pensioendatum uitvallen’, zo betogen de koepels. ‘Deeltijdwerken en vroegpensioen bieden vaak geen uitkomst voor werknemers met een lager inkomen, die onvoldoende hebben kunnen sparen. Het kabinet Rutte III ontkomt niet aan nationale oplossingen zoals tijdelijke bevriezing en flexibilisering van de AOW-leeftijd.’
Het flexibiliseren van de AOW-leeftijd is controversieel in Haagse werkgeverskringen. Volgens critici zou het onbetaalbaar en onuitvoerbaar zijn.