Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 94 seconden

Er gebeurt momenteel veel in het Nederlands zorglandschap. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) wordt bijvoorbeeld nog voor de zomer door de Tweede en Eerste Kamer geleid. Met deze wet krijgen gemeenten in 2015 de verantwoordelijkheid (om) mensen met een beperking ondersteuning te bieden. Het kan hierbij gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Zij krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel, maar ook wordt gekeken naar de bredere voorzieningen die juist deze kwetsbare groep kunnen helpen optimaal te participeren. Gemeenten bepalen zelf op welke manier zij dat doen. Dat is immers de kracht van zorg dichtbij de burger; hier is dan de kennis over de specifiek benodigde en beschikbare zorg.

 

Met dit beleid wordt nadrukkelijk ingezet op langer thuis wonen. Mensen moeten maar ook willen  om steeds langer zelfstandig te wonen. En juist hierin is de technische installatiebranche een belangrijke partner. Want techniek kan het verschil maken en een wereld aan mogelijkheden dichterbij brengen. U weet dat, maar weet de gemeente dat ook? En kennen lokale zorgaanbieders u? Zijn zij zich bewust van de mogelijke rol die onze branche kan spelen bij het realiseren van hun doelstelling? Is de Wmo-raad voor u een bekend orgaan? En heeft het Wmo-loket van de gemeente u in beeld? Hoewel er een markt op ons ligt te wachten, zijn we als branche misschien niet altijd de meest zichtbare partner. Er is dus werk aan de winkel. Een nieuwe markt verkennen en vooral laten zien wat we daarvoor kunnen betekenen. We vormen tenslotte wel degelijk een onderdeel van de zorgketen.

 

Binnen het project Technologie Thuis Nu! ontmoeten we gemeenten, zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en ervaren we hun verwondering als zij de modelwijk van de installatiebranche ontmoeten.  Op deze plek waar zorg, comfort en techniek samenkomen weten we iedereen van onze rol te overtuigen. Nu nog lokaal! We helpen u graag!

 

Elly Verburg