Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 285 seconden

erp

Een tot de nok toe gevulde kennissessie

De cijfers liegen er niet om. In 2008 trok de VSK nog 65.635 bezoekers, dit jaar slechts 35.057. Er is een dalende trend zichtbaar, die de beursorganisatie in haar officiële berichtgeving lijkt te willen overschreeuwen met positief gestemde quotes van bezoekers en standhouders en cijferrijtjes, waarin cruciale kerngetallen ontbreken. Want hoeveel exposanten had de beurs eigenlijk? Sinds de vorige editie wordt daar niet meer over bericht.
Goochelen met cijfers kunnen we allemaal. Het is alleen schrijnend als je daarbij teveel uit de pas gaat lopen met de werkelijkheid. De VSK kampt al jarenlang met teruglopende bezoekersaantallen en, zover het te achterhalen valt, ook een daling van het aantal exposanten. In de persberichten die naar buiten worden gebracht probeert de organisator steevast de positieve punten te beklemtonen en de achteruitgang te verzwijgen. Hoewel dit vanuit commerciële overwegingen goed te begrijpen is, wordt de kloof die nu tussen de realiteit en de beurs-communiqués gaapt zo groot, dat een collega-journalist zelfs al lachenderwijs spreekt van ‘propaganda’. Wat is er aan de hand?

Lovende bewoordingen
Recentelijk ontvingen wij het persbericht met de resultaten van de VSK, editie 2016. Wederom werd in lovende bewoordingen door de organisatie gesproken over de beurs. De geciteerde deelnemers hadden het onder andere over “de meest succesvolle deelname aan de VSK ooit”, een “uitmuntende beursorganisatie” en “een geslaagde opzet en indeling”. Beursmanager Cas Wegman deed er nog een schepje bovenop, met zijn “tot de nok toe gevulde kennissessies”, “exposanten en deelnemers die met een glimlach over de beurs liepen”, “marktleiders die na jarenlange afwezigheid weer terug waren gekeerd” en door trots te vermelden dat de standhouders de beurs met een 7.4 hadden beloond. “Zo’n cijfer duidt op veel leads en een goed zakelijk klimaat.”

Beslissers
Ook over het niveau van de bezoekers viel volgens de VSK niets te klagen. “De helft is direct werkzaam in de sector, meer dan de helft neemt zelf of samen met collega’s beslissingen over de aankoop van producten en diensten en investeringen.” Ja, er waren veel beslissers. Zo trof bezoeker Thijs van Woensel, zelf eigenaar van J. van Woensel BV, een groot aantal concullega’s aan, die evenals hij kleine bedrijven leiden. Van Woensel is ook zeer te spreken over het aanbod. “Ik ben me steeds meer aan het focussen op duurzame technologie. Wat dat betreft kwam ik ruimschoots aan mijn trekken. Ik heb kennisgemaakt met fabrikanten en leveranciers, die ik nog niet kende en producten gezien waar ik direct mee aan de slag kan. Bijvoorbeeld de SpeedComfort ventilator, die ervoor zorgt dat de warmte vanuit de radiator, versneld in de ruimte komt.” Aan de andere kant vond de geroutineerde bezoeker de aandacht voor de grote utiliteit wat karig, vergeleken met een aantal edities geleden. Ook over de indeling was hij niet echt te spreken. “Vroeger stonden de stands dichter bij elkaar, je had overzicht. Nu hadden ze de zaak uit elkaar getrokken. Je moest door verschillende hallen lopen, het navigeren was lastiger.”

Truc
Productleveranciers van supermarkten hebben een handige verkooptruc. Soms doen ze dezelfde hoeveelheid van product x in een grotere verpakking, waardoor het lijkt alsof je meer krijgt voor dezelfde prijs. Heeft de VSK iets dergelijks gedaan door minder stands, meer ruimte te laten innemen om zo de teruggang van het aantal exposanten te verhullen? Het zou Martin Moes, Marketing Manager van BUVA niks verwonderen. “De beurs is duidelijk geslonken in omvang. Van de S in VSK (sanitair) rest bijvoorbeeld nog maar weinig. Ook zag ik in ons eigen vakgebied (woonhuisventilatie en verwarming) minder noviteiten dan bij andere edities.” Evenals Van Woensel is hij kritisch over de nieuwe indeling. “In de entreehal kon je naar links en naar rechts, maar dat werd niet duidelijk aangegeven. Ik denk dat daardoor bezoekers ook delen van de beurs hebben gemist.” Terugblikkend heeft hij gemengde gevoelens over de VSK. “Er was een duidelijke piek in het aantal bezoekers tussen 11.00 en 15.00 uur, en dan was het ook goed druk op onze stand, maar daarvoor en erna gebeurde weinig. Misschien heeft dat ook te maken met de manier waarop men tegenwoordig een beursbezoek inplant?”

Interesse
Moes is wel te spreken over de kwaliteit van de bezoekers. “Ik zag meer pensionado’s dan gewoonlijk op de beursvloer lopen, maar tussen de mensen die onze stand aandeden zaten veel met een beslissingsbevoegdheid. .” De bezoekers toonden onder andere een grote interesse in de nieuwe Q-Stream Control, een bedieningsloze woonhuisventilator, vertelt Moes. Hij kijkt positief terug op het hoge beslissersgehalte en sluit daarmee aan op de cijfers van het officiële persbericht. Volgens organisator Jaarbeurs Utrecht ging de bezoekersinteresse overigens vooral uit naar: “Verwarming (69%), gevolgd door Luchtbehandeling/ airco en koudetechniek (45%), zonne- en alternatieve energie (37%) en ventilatie (37%).”

Trend
Heeft een beurs als de VSK nog bestaansrecht? De cijfers zijn nogmaals ontluisterend. Van 580 exposanten en 65.635 bezoekers in 2008 is de VSK teruggegaan naar 35.057 bezoekers en 331 deelnemers, als we de website afstruinen op zoek naar getallen. Het past in het algemene beeld, zoals verwoord door Moes. “Over de gehele linie bespeuren wij een achteruitgang. Fabrikanten, leveranciers en klanten doen tegenwoordig meer via internet. Alleen de grote internationale beurzen, zoals de ISH, blijven groeien.” Het zet BUVA aan het denken over de vraag aan welke beurzen nu wel of niet in de toekomst moet worden deelgenomen. Voor installateur Van Woensel ligt het anders. Een beurs als de VSK blijft ondanks het veranderend tijdsgewricht relevant voor de 56-jarige. “Ik doe er altijd nieuwe kennis op en boor zinvolle contacten aan. De volgende keer ben ik er zeker weer bij.”

Voor een uitgebreide terugblik op de VSK verwijzen wij u graag naar de mei-editie van InstallateursZaken, die grotendeels in het teken van de afgelopen beurs zal staan.