Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 36 seconden

Net als in 2016 is er voor sportclubs dit jaar weer 6 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie. Vorig jaar was de belangstelling onder sportstichtingen en sportverenigingen voor de regeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties zo groot dat na 3 weken het subsidieplafond bereikt werd. Sportclubs kunnen subsidie aanvragen voor investeringen van meer dan 3.000 euro in energiebesparing of duurzame energie. Als men eerst een energieadvies laat opstellen, kan de subsidie met 500 euro worden verhoogd.

Doel van de regeling is om energiebesparende maatregelen en duurzame energie te stimuleren bij sportaccommodaties. Voor sportverenigingen is de energierekening zo’n 10 tot 20 procent van de begroting. De aanvragers kunnen subsidie aanvragen voor maatregelen zoals zonnepanelen, zonneboilers, ledverlichting en isolatie.

[related_post themes=”text”]