Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 108 seconden

Platform Duurzame Huisvesting, EnergyMatters, Vastgoed Belang en VGM NL introduceren het Greenlease Dashboard. Het Greenlease Dashboard is een webtool voor eigenaren, huurders en bemiddelaars van kantoren om te helpen bij het eenvoudig doorrekenen van  duurzaamheidsambities deze vervolgens  met behulp van de Greenlease Menukaart vast te leggen in concrete huurbepalingen. Het Greenlease Dashboard is een instrument om de financiële effecten van verschillende besparingsmaatregelen beter in beeld te brengen. Hiermee wordt inzicht verkregen  welke maatregelen zowel een rendement voor de eigenaar als voor de huurder opleveren.

 

Eigenaren en huurders krijgen bij verduurzaming van vastgoed vaak te maken met het ‘split-incentive-dilemma’. De eigenaar betaalt voor het verduurzamen van een gebouw, terwijl de huurder profiteert van de voordelen, bijvoorbeeld door een lagere energierekening. Dit blijkt nog vaak een drempel voor eigenaren om vergaande duurzaamheidmaatregelen te nemen. Met de Greenlease Dashboard kunnen afspraken worden gemaakt om de kosten en opbrengsten eerlijker te verdelen. Bij verduurzamingmaatregelen kunnen zowel de huurder als de eigenaar van de voordelen profiteren. Een gebouw kan al tijdens de looptijd van de huurovereenkomst duurzaam gebruikt en beheerd worden. Via een allonge op het huurcontract kunnen eigenaar en huurder direct met verduurzaming starten of kunnen ze nieuwe tussentijds gemaakte afspraken vastleggen. Op die manier is het mogelijk gedurende de hele of resterende looptijd van de huurovereenkomst actief te zijn op het gebied van duurzaamheid en snel en flexibel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

 

Cees Jonker, voorzitter projectgroep Split Incentive: “Met de Greenlease Dashboard is de trilogie aan hulpmiddelen voor kantoren voltooid. De Greenlease Leidraad verscheen in 2012 als eerste product. Deze leidraad was en is bedoeld als een instrument om de eigenaar, vastgoedmanager en huurder een stuk basiskennis bij te brengen over Greenlease als één van de oplossingen voor het probleem van de split incentive. Vervolgens hebben we in 2013 de Greenlease Menukaart gepresenteerd. Deze Greenlease Menukaart is een online tool voor eigenaren, bemiddelaars en huurders van kantoren om hen te helpen hun duurzaamheiddoelstellingen vast te leggen.  Met de Greenlease Dashboard kan deze ambitie worden doorgerekend.”

Het Greenlease Dashboard kunt u via de volgende link vinden: http://www.platformduurzamehuisvesting.nl/greenlease-dashboard/