Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 42 seconden

Tijdens de hevige regenval gistermiddag 28 juli is er waterschade ontstaan in één van de magazijnenvan Rensa te Doetinchem. Het betreft een hal aan de Nijverheidsweg waarin radiatoren zijnopgeslagen. Een deel van het dak en aangrenzende wanden is bezweken onder de enormewaterlast. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.
Rensa beschikt sinds 2011 over deze hal, waarbij destijds een omvangrijke revitalisering heeftplaatsgevonden. Onder andere het dak en de gevels zijn daarbij vernieuwd.Inmiddels zijn er noodvoorzieningen getroffen waardoor in een groot deel van de hal verder gewerktkan worden. Slechts een klein deel van het assortiment radiatoren is tijdelijk niet beschikbaar voorverkoop. De omvang van de schade is nog niet bekend.
In de andere magazijnen van Rensa in Doetinchem en Didam kunnen de werkzaamhedenongestoord uitgevoerd worden. De uitlevering van goederen aan de klanten ondervindt nauwelijkshinder van deze waterschade.

Voor meer informatie: www.rensa.nl