Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 59 seconden

Het floodline wateroverlastsignaleringssysteem van HVAC Nederland is vanaf heden uitgebreid en geoptimaliseerd. Het waterdetectiesysteem van HVAC Nederland is professioneel getest en voldoet volledig aan de internationale normen. De meest opvallende update aan het systeem is de verbeterde waterdetectiekabel.

 

Het systeem bestaat uit zones. Essentiële voordelen van het zonesysteem zijn dat elke zone op zichzelf staat – een gebeurtenis in een zone heeft geen effect op het normaal functioneren en controleren van aangrenzende zones of de rest van het systeem. Elke zone waakt continu voor lekkages of een systeemdefect. Elk alarm wordt apart getoond. Echt Multi-Zonegebruik – Het systeem rapporteert en communiceert gelijktijdige en/of opeenvolgende alarmmeldingen.

 

De vernieuwde detectiekabel is brandwerend, geeft geen gas en/of rook af en is bestand tegen halogeen. Daarnaast is er geen minimum of maximum zonelengte. Onafhankelijke uitvoer en communicatie voor elke zone. Makkelijk te begrijpen, te gebruiken en te onderhouden.

 

Uitbreidingen of wijzigingen van het detectiesysteem zijn, ook achteraf, mogelijk. De floodline water- of vloeistofoverlastsignaleringssystemen worden geïnstalleerd in gevoelige en kritieke gebieden om vroegtijdig vloeistoflekkages te signaleren. Het systeem wordt ingezet voor de bewaking van leidingen, opslagtanks, computerruimtes, etc.

Voor meer informatie: www.hvac.nl