Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 36 seconden

Warmtepompen en zonneboilers krijgen bij onze zuiderburen binnenkort een hogere score in de rekenmethodiek ‘Energieprestatie en Binnenklimaat’ (EPB). Dit heeft de Vlaamse regering besloten. Het moet de toepassing van deze duurzame producten stimuleren. De nieuwe rekenmethode gaat 1 januari 2018 van start. De huidige EPB-regelgeving bestaat sinds 1 januari 2006.

De energieprestatie is de optelsom van de netto energiebehoefte van een gebouw en de hoeveelheid hernieuwbare energie, en wordt uitgedrukt in het E-peil. Voor het verplichte minimumaandeel hernieuwbare energie wegen bijvoorbeeld zonnepanelen tot nu toe veel zwaarder door dan warmtepompen en zonneboilers. Dat maakt deze laatste technologieën minder aantrekkelijk. Energieminister Bart Tommelein is van mening dat elke vorm van hernieuwbare energie mee moet tellen voor een lager E-peil. Hij laat daarom de rekenmethode aanpassen.