Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 84 seconden

Alklima Klimaatconcepten heeft nieuwe buitenunits geïntroduceerd voor de Ecodan lucht/water-warmtepomp van Mitsubishi Electric Living Environment Systems. Er zijn onder andere verbeteringen doorgevoerd waardoor de buitenunits stiller functioneren. Daarmee kunnen ze nu ook in omgevingen worden geïnstalleerd die gevoeliger zijn voor geluid.

De buitenunits zijn uitgevoerd met een grote ventilator als vervanging van de twee kleinere ventilatoren. Door deze innovatie is het toerental bij gelijke volumestromen aanzienlijk minder. Tegelijkertijd werd ook de vorm van de ventilator aangepast voor een geoptimaliseerde luchtstroom. Als gevolg daarvan is de geluidsproductie teruggebracht. In het nieuwe model werd ook de compressor volledig ingekapseld waarbij de compressor en alle leidingen geluidstechnisch volledig zijn ontkoppeld van de behuizing. Dankzij deze optimalisaties werd het geluidsniveau met zo’n 10% verminderd. Daarmee kunnen de nieuwe systemen nu ook in omgevingen worden geïnstalleerd die gevoeliger zijn voor geluid.

Verbeterd rendement
De nieuwe constructie van de buitenunits zorgt ook voor een forse verbetering van het rendement van de warmtepomp, aldus de fabrikant. Bij de varianten met Zubadan-technologie draagt vooral de nieuwe bypass-warmtewisselaar bij aan het verbeterde rendement: door het grotere oppervlak wordt een rendementsverbetering van 30% bereikt bij de warmteoverdracht. Bij elkaar zorgt dat voor een aanzienlijke vermindering van het stroomgebruik en daarmee een daling van de bedrijfskosten van de installatie.

Compactere uitvoering
Naast technische verbeteringen kregen de buitenunits van de warmtepomp ook een ander uiterlijk in de vorm van de kleurcombinatie wit/antraciet. Verder zijn de afmeting van de buitenunit onder handen genomen. Het resultaat is een hoogtereductie met 25%. De nieuwe buitenunits zijn in totaal volume toegenomen maar nemen – vergeleken met de voorgaande systemen – geen extra installatieruimte in. Hierdoor kan het systeem nagenoeg in iedere buitenomgeving worden ingepast.