Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 92 seconden

In Nederland behartigt DHPA de belangen van de aanbieders van warmtepompen voor de woningbouw. Verac behartigt daarnaast de belangen van de aanbieders van warmtepompen, airconditioning systemen en koelmachines voor de utiliteit en de industrie.

Eind 2015 hebben de twee brancheorganisaties besloten om de handen ineen te slaan en onder de vlag van DHPA verder te gaan. Zo ontstaat één sterke organisatie waarin vrijwel alle aanbieders van warmtepompen, airconditioning systemen en koelmachines bijeen komen. Daardoor zullen ze beter in staat zijn om de verdergaande verduurzaming in de Nederlandse gebouwde omgeving vorm te geven.

Het jaar 2016 wordt gebruikt om de éénwording vorm te geven, zodat de twee brancheorganisaties per 1 januari 2017 als één entiteit verder kunnen gaan. De huidige voorzitter van de DHPA, de heer Peter Wagener, zal als gezamenlijk voorzitter optreden. De heer Henk Kranenberg, voorheen voorzitter van de Verac, zal in 2016 aanblijven als vicevoorzitter om het proces mede vorm te geven.

In de utiliteit is de toepassing van de warmtepomptechnologie in de nieuwbouw al ver doorgevoerd. En veel nieuw gerealiseerde kantoorpanden hebben vandaag de dag al geen gasaansluiting meer.

Echter de woningbouw en het gehele park aan bestaande gebouwen, staan aan de vooravond van een verdergaande verduurzaming, waarbij de toepassing van warmtepomptechnologie een onmisbare schakel vormt. Warmtepomptechnologie maakt gebruik van hernieuwbare energie uit de lucht, water of bodem. Het biedt oplossingen in de vorm van duurzaam verwarmen, koelen en tapwater bereiding, voor wonen, werken en recreëren.

“Het is in het belang van investeerders, gebouw beheerders, eindgebruikers (particuliere woningeigenaren, huurders als ook woningcorporaties) dat de aanbieders van warmtepomptechnologie sterker naar buiten treden. Ze kunnen nog beter laten zien hoe deze technologie vandaag al op kosteneffectieve wijze oplossingen biedt voor vele energie vraagstukken waar wij nu als maatschappij mee worden geconfronteerd”, zegt Peter Wagener, voorzitter van de DHPA in de nieuwe samenstelling.

Voor meer informatie: www.dhpa.nl