Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 88 seconden

De gemeente Zaanstad heeft samen met betrokken partijen een overeenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van een warmtenet in Zaandam-Oost in 2018. Hierdoor zal geen aardgas meer nodig zijn om woningen te verwarmen. Het warmtenet garandeert bovendien voor de looptijd van het contract lagere kosten dan het huidige fossiele gas. “Dit project past binnen de ambitie van de gemeente Zaanstad om in 2020 klimaatneutraal te zijn”, zegt wethouder Dick Emmer (Duurzaamheid).

Naast de gemeente ondertekenden de woningcorporaties ZVH, Parteon en Rochdale, de Verenigingen van Eigenaren van de Perim en de Pharus, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling en het Zaanse ENGIE de intentieovereenkomst. Wethouder Emmer: “We sluiten met deze overeenkomst aan bij de wens van woningcorporaties om de energielasten van hun huurders te verlagen. Om dit te bereiken, zijn de kennis en daadkracht van woningcorporaties, netwerkbeheerder, actieve inwoners en bedrijven onmisbaar.”

Duurzame warmte
Het warmtenet is een slim en open systeem dat wordt gevoed door duurzame restwarmte van verschillende bronnen. Dat verhoogt de betrouwbaarheid en zorgt voor onderlinge concurrentie om de tarieven betaalbaar te houden. De warmte is afkomstig van het Afval Energie Bedrijf in Amsterdam en mogelijk een lokaal te realiseren biomassacentrale nabij het Zaans Medisch Centrum. Alliander DGO zorgt voor de ondergrondse leidingen om warm en afgekoeld water te transporteren. ENGIE zorgt voor de warmtelevering aan de afnemers en is de contractpartij voor gebruikers.

Betaalbaarheid belangrijk
In Zaandam-Oost vertegenwoordigen de drie deelnemende woningcorporaties het merendeel van de huurwoningen. Frank van Dooren van ZVH: “Onze huurders hebben over het algemeen een kleine portemonnee. We willen de betaalbaarheid van het wonen verbeteren, en daar horen energielasten bij. Een warmtenet dat daar een bijdrage aan levert, is voor huurders interessant.” De corporaties en de VvE’s vinden duurzaamheid en betaalbaarheid een belangrijke voorwaarde om deel te nemen aan het Zaanse warmtenet.