Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 98 seconden

Afgelopen week is het warmtenet van de Amsterdamse nieuwbouwwijk Houthaven gekoppeld aan de nieuwe warmtetransportleiding. Deze leiding, afkomstig van het AEB Afvalenergiebedrijf, brengt milieuvriendelijke warmte de wijk in en realiseert daarmee een CO2-besparing van minimaal zeventig procent in vergelijking met hr-ketels per woning. De woningen in deze klimaatneutrale wijk worden in de zomermaanden gekoeld met koude gemaakt met koud IJ-water.

Klimaatneutraal
Het warmte- en koelingsysteem van Westpoort Warmte – een joint venture van Nuon en AEB Amsterdam – staat aan de basis van de klimaatneutraliteit in deze wijk. De eerste jaren is een beperkt aantal woningen voorzien van warmte vanuit een tijdelijke warmtecentrale. De koeling is vanaf het begin lokaal en duurzaam opgewekt.

Verschillende warmtebronnen
Nu Houthaven een aansluiting heeft op de nieuwe warmtetransportleiding, krijgt de wijk warmte die gemaakt wordt van onder meer Amsterdams huisafval. Maar ook een bedrijf als Orgaworld levert warmte aan het stadswarmtenet. Orgaworld verwerkt organisch afval dat bijvoorbeeld afkomstig is van Amsterdamse restaurants. Dit gebeurt door vergisting. Bij dit proces ontstaat warmte, dat Orgaworld levert aan het stadswarmtenetwerk van Westpoort Warmte.

Koud IJ-water
De woningen in Houthaven zijn daarnaast aangesloten op het koudenet. Hiermee worden de woningen duurzaam gekoeld in de zomermaanden. De koude wordt gemaakt met koud IJ-water en gedeeltelijk ook in de bodem opgeslagen als buffer tijdens de warme zomerdagen. Het is voor het eerst dat stadswarmte en duurzame koeling op zo’n grote schaal in een wijk worden toegepast.

De aanleg van de warmtetransportleiding naar Houthaven is dit jaar uitgevoerd. “Het was een uitdaging om alles, vooral het verkeer, in goede banen te leiden,” zegt Gijs van der Zon, projectmanager bij Nuon Warmte, over de klus. “We moesten een aantal keren de weg kruisen, en dat op een drukke verkeersader richting het centrum. Ik ben trots op iedereen die in de voorbereiding en uitvoering heeft meegewerkt en vind het mooi dat we Amsterdam weer een beetje duurzamer maken.” Komend jaar zullen circa 700 woningen opgeleverd worden. Uiteindelijk komen er 2.200 woningen in Houthaven.