Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 24 seconden

Euro-Index presenteert zich met een interactieve stand. U kunt hier zelf ervaren hoe u verschillende meetinstrumenten kunt verbinden met uw eigen smartphone of tablet, de meetwaarden op afstand kunt raadplegen en kunt delen met collega’s of uw opdrachtgever. U vergaart kennis over de laatste ontwikkelingen in meettechniek. De nieuwste instrumenten op het vlak van rookgasanalyse, cv onderhoud, drukmeting, binnenklimaat, elektrotechniek en thermografie kunt u hier zelf zien. Ook is er aandacht voor persoonlijke veiligheid, waaronder gasmonitoren voor koolmonoxide.

Standnr. 7.B034