Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 239 seconden

Met een bezetting van 450 leerlingen, is sinds de ingebruikname van het nieuwe schoolgebouw  van het OLV College in Vilvoorde iedereen op dezelfde campus gehuisvest. Er zijn gezonde klaslokalen gecreëerd met voldoende verse lucht, veel daglicht en comfortabele binnentemperaturen. Het toegepaste ventilatiesysteem stemt het ventilatiedebiet automatisch af op het CO2-gehalte in elk klaslokaal en ventileert zo op een energiezuinige manier alleen waar dit nodig is.

Vera Maes (directrice OLV College): “Wij hadden in de eerste plaats een gebouw voor ogen dat voorzien is van de laatste nieuwe snufjes. Daarmee bedoel ik niet alleen wat de infrastructuur betreft (projectiemogelijkheden, moderne labo’s en computerlokalen, …), maar vooral ook op het vlak van een comfortabel binnenklimaat. Voldoende zuivere lucht, veel daglicht en aangename temperaturen zijn nu eenmaal een basisvoorwaarde om geconcentreerd te kunnen les volgen én geven. We zijn er heel blij mee dat dit ook is gelukt”, benadrukt Vera Maes. “Leerlingen merken ook zeer duidelijk het verschil met de oude gebouwen. Zelfs met de vensters dicht is de binnenlucht in de nieuwbouw na een lesuur nog in orde. En daar dragen zowel het ventilatiesysteem als de buitenzonwering aan bij.”

Expliciete wens
“De concentratie van leerlingen is recht evenredig met de kwaliteit van de binnenlucht”, vult architect Jos Leyssens (Architectenbureau Licence To Build) aan. “Daar is vroeger veel te weinig aandacht aan besteed. Het was hier de expliciete wens om zeer gezonde klaslokalen te maken. Daarnaast zijn de eisen rond ventilatie voor klaslokalen de laatste 10 jaar natuurlijk enorm toegenomen. Alleen een raam kunnen openen volstaat al lang niet meer om te voldoen aan de wetgeving ter zake.”

Vraaggestuurd ventileren
Hoewel oorspronkelijk niet zo voorzien, ging men hier uiteindelijk toch voor een C+ ventilatiesysteem met Healthconnectoren van Renson. Elk klaslokaal is uitgerust met 2 connectoren die aangesloten zijn op de centrale ventilatie-unit. Deze connectoren zijn voorzien van sensoren die continu het CO2-gehalte in de binnenlucht meten en op basis daarvan het afvoerdebiet van de vervuilde binnenlucht regelen. Dit zorgt ervoor dat er (vraaggestuurd) meer dan geventileerd wordt wanneer de lokalen vol zitten.

“Al in de aanbestedingsfase van dit project werd het voorstel gelanceerd om voor natuurlijke ventilatie te kiezen,” herinnert Nathalie Bracke (Tractebel Engineering) zich. “Dat viel meteen goed bij de inrichtende macht van de school, die sowieso liever verse lucht rechtstreeks binnen wilde halen, dan via een kanalennetwerk.”

Oorspronkelijk D-balansventilatiesysteem
Jos Leyssens: “In de outputspecificaties die opgemaakt werden door AG Real Estate voor ‘Scholen van Morgen’ was in principe een D-balansventilatiesysteem voorzien. Onze eigen jarenlange ervaring met scholenbouw leert ons echter dat het zowel voor leerlingen als leerkrachten belangrijk is om na een lesuur ook even een raam te kunnen openzetten. Vooral psychologisch betekent het ook voor een stuk beleving van contact met buiten. Het is bovendien een publiek geheim dat het onderhoud van kanalen en filters in scholen vaak niet zo accuraat gebeurt.”

Te hoog CO2-gehalte
“Voldoende verse lucht in klaslokalen is nu eenmaal van enorm belang,” vult Karen Walckiers (Architectenbureau Licence To Build) aan: “Ik ben er trouwens van overtuigd dat heel wat schoolgebouwen nog steeds kampen met een te hoog CO2-gehalte in de klassen, waardoor de aandacht en concentratie onder leerlingen verslapt. Het C+ systeem van Renson stemt het ventilatiedebiet dan ook automatisch af op het CO2-gehalte in elk klaslokaal en ventileert dus op een energiezuinige manier enkel waar dit nodig is.”

Om het vraaggestuurde C+ ventilatiesysteem ook te kunnen rijmen met de opgelegde warmte-eisen van ‘Scholen van Morgen’, werden de Invisivent en Fixvent raamverluchtingen – die 24/7 zorgen voor een toevoer van verse buitenlucht – hier voorzien van Thermotune-voorverwarmingselementen. Een primeur voor een schoolgebouw. De lucht die via de raamverluchtingen binnenkomt wordt zo het hele jaar door tot een minimumtemperatuur van 16° C voorverwarmd.

Karen Walckiers: “Ook voor Renson is dit een pilotproject. We hadden geen referenties om op terug te vallen. Nu het gebouw in gebruik is en men aan den lijve kan ondervinden wat de geïmplementeerde technieken opleveren, is het des te leuker om merken dat beide partijen er heel positief tegenover staan.”

Combinatie met zonwering

Dat de Fixvent raamverluchting in één en hetzelfde product kon gecombineerd worden met buitendoekzonwering, bood de ideale oplossing om op zonnige dagen oververhitting in de zuid en zuidwest georiënteerde klaslokalen te vermijden. Met duurzaamheid hoog op het prioriteitenlijstje van dit project, wordt in warme perioden zo ook heel wat bespaard op (dure) actieve koeling.

“Actief koelen was sowieso uit den boze”, aldus Jos Leyssens, “maar op warme dagen winnen we toch een paar graden door via ventilatieve koeling ’s nachts grote stromen koudere lucht binnen te laten via claustra. Die koelere lucht wordt in de massa van het gebouw opgeslagen en de volgende dag terug afgegeven.”

Bekijk de videotestimonial over het OLV College hier: https://www.youtube.com/watch?v=g4OpUFGh9kU