Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 37 seconden

Bij een reguliere controle van de waterleiding van ziekenhuis MCL in Leeuwarden werd vorige week de legionellabacterie aangetroffen. Het legionellaprotocol is direct in gang gezet. Uit een sneltest bleek het dna van de bacterie in het waterleidingsysteem te zitten. Vervolgens zijn preventieve maatregelen genomen om besmetting te voorkomen. Op de bewuste poli en verpleegafdeling zijn de douchekoppen vervangen door exemplaren met een filter, dat de schadelijke bacterie er uit haalt. De douches waar dit niet lukte, zijn afgesloten.

De bacterie is op kweek gezet. Op de uitslag hiervan wordt nog gewacht. Dan zal duidelijk zijn of het om een daadwerkelijke legionellabesmetting gaat.

De preventieve maatregelen zijn genomen in overleg met de inspectie. De mogelijke oorzaak ligt in een recente verbouwing van de afdeling.