Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 296 seconden

De solarmarkt zit nog steeds in de lift. Het aanbod van zonne-energiesystemen is flink gegroeid en de prijs van PV-panelen heeft zich op het lage niveau van 2013 gestabiliseerd. Dat zijn de conclusies uit een marktinventarisatie van de Stichting Monitoring Zonnestroom over het afgelopen jaar en de eerste twee kwartalen van 2014. “Dankzij de stabiel lage prijs per wattpiek blijft het interessant nu te investeren in zonne-energie, ook als de salderingsregeling van de overheid na 2017 wordt versoberd”, stelt secretaris Wilfried van Sark van de Stichting Monitoring Zonnestroom, tevens verbonden aan de Universiteit Utrecht als onderzoeker zonne-energie.

De prijs en kwaliteit van zonnestroomsystemen komen aan bod tijdens het Solar Event, van 7 tot en met 9 oktober 2014 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.

Ook de groei van zonnestroom zal daarmee doorzetten, voorziet Van Sark. Eerder berichtte het CBS dat er in ons land eind vorig jaar welgeteld 722 megawatt aan zonnestroomcapaciteit staat opgesteld, in 2012 was dat nog maar 365 megawatt. “De toename van zonne-energie is geweldig”, aldus Van Sark. De marktinventarisatie is te vinden op de website van Stichting Monitoring Zonnestroom. De prijs en kwaliteit van zonnestroomsystemen komt aan bod in het dagelijkse lezingenprogramma dat Holland Solar, deelnemer in de Stichting Monitoring Zonnestroom, organiseert tijdens het Solar Event. Dit business-to-business evenement voor de solarbranche vindt plaats tijdens de vakbeurs Energie 2014, van 7 tot en met 9 oktober 2014 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.

Monitoring van zonne-energiesystemen is essentieel om gebruikers inzicht te geven in de opbrengst van zonne-energie. Stichting Monitoring Zonnestroom wil kopers van zonnestroomsystemen beter in staat stellen onderbouwde investeringsbeslissingen te nemen. Daarom voert de stichting, waarin overheid, bedrijfsleven en consumenten deelnemen, met regelmaat inventarisaties uit van prijsontwikkelingen en rendementen van solarsystemen. In opdracht van de overheid (RVO.nl, voorheen AgentschapNL) onderzocht de stichting de prijslijsten van verschillende typen aangeboden zonne-energiesystemen van alle in Nederland actieve fabrikanten. Opvallend is dat de gemiddelde prijs per wattpiek zich heeft gestabiliseerd. Vanaf 2012 maakt de prijs van panelen een aanzienlijke val door van circa 2,2 euro naar 1,3 euro per wattpiek. Omgerekend een halvering van de aanschafprijs van een gemiddeld zonnepaneel van circa 500 naar 250 euro.

De spectaculaire prijsval werd ingezet toen de overcapaciteit aan vooral Chinese zonnepanelen vaak onder de kostprijs op de markt werd gedumpt. Noodgedwongen gingen alle andere fabrikanten mee. De marktprijzen zijn sindsdien stabiel gebleven op dat lage niveau, constateert Van Sark. Niet alleen voor panelen. De solaronderzoeker bespeurt eveneens een – volgens hem in dit geval ‘gezonde’ – prijsdaling van jaarlijks circa 10 procent (de gemiddelde prijs in april 2014 was 37 eurocent per wattpiek) bij omvormers (het onmisbare apparaat dat de in gelijkstroom opgewekte zonne-energie omzet in wisselstroom voor het elektriciteitsnet). “Deze prijsdaling is het gevolg van een grootschaliger toepassing van zonne-energie. Massaproductie heeft omvormers zeker goedkoper gemaakt.”

Voor particulieren is het volgens Van Sark onverminderd voordelig in zonne-energie te investeren vanwege de mogelijkheid van salderen. Kleinverbruikers van elektriciteit die hun zonne-energie terugleveren aan het net, mogen de opgewekte stroom salderen (‘wegstrepen’) van hun eigen gebruik. “Ze krijgen daar dus geld voor. Omgerekend betalen ze slechts gemiddeld 15 tot 17 eurocent per kilowattuur”, rekent de onderzoeker voor. “Kopers betalen dus een prijs die zodanig is dat zonne-energiesystemen grid parity vertonen, wat wil zeggen dat ze met hun zonnestroom goedkoper uit zijn dan de elektriciteitsprijs die de consument nu betaalt van 23 eurocent per kilowattuur. De terugverdientijd van hun investering in zonnepanelen kan daarmee zo’n vijf à zes jaar bedragen. Ook al kondigde minister Kamp van Economische Zaken onlangs aan de salderingsregeling vanaf 2017 te willen versoberen, dan nog kunnen initiatiefnemers hun investering tijdig terugverdienen.”

Het onverminderd lucratieve vooruitzicht verklaart de tweede constatering uit de marktinventarisatie van Stichting Monitoring Zonnestroom, namelijk dat het aanbod van systemen in de markt enorm gegroeid is. Van Sark telde zo’n 900 verschillende typen zonnepanelen en rond de 700 uiteenlopende typen omvormers die verkrijgbaar zijn op de Nederlandse markt. Uit eerdere marktinventarisaties van de stichting blijkt dat het aantal systemen dat te koop is, sinds eind 2012 is vervijfvoudigd.

Het gevolg van de gunstig ontwikkelende markt is dat meer aanbieders zich melden naast de gevestigde orde. Van Sark schat het aantal leveranciers van zonne-energiesystemen op rond de duizend. “De nieuwkomers eisen hun deel van de taart op.” De keerzijde hiervan is, waarschuwt hij, dat ook ‘cowboys’ in de solarmarkt actief worden. Dat zijn partijen die er bijvoorbeeld niet voor terugdeinzen voorraden PV-panelen op de markt te brengen die niet meer aan de specificaties voldoen, omdat ze bijvoorbeeld zijn beschadigd tijdens zeetransport. “De kwaliteit van op de markt gebrachte systemen en de installatie daarvan verdient daarom de hoogste aandacht, een punt van zorg dat ook door de sector zelf wordt erkend. Panelen zelf hebben een kwaliteitskeurmerk”, betoogt Van Sark, “maar het groter geworden aanbod maakt het voor kopers niet eenvoudig de kwaliteit en prestaties van systemen te doorgronden. En omdat het aanbod van verschillende systemen zo groot is, zal het testen ervan niet te doen zijn. Dat wordt erg kostbaar en tijdrovend, want je bent zo een jaar verder.”

Ook zonnepanelen die voldoen aan de internationale elektrotechnische kwaliteitsnormen (IEC) kunnen fouten vertonen. Uit een in april dit jaar verschenen inventarisatie van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in het kader van het Photovoltaic Power Systems Programma (PVPS, task 13) komt naar voren dat er bij de fabricage van zonnepanelen veel mis kan gaan. Zo worden panelen door producenten onvoldoende zwaar getest op winterse omstandigheden. “Pas sinds kort testen de, wat ik noem, goede fabrikanten hun panelen aan het eind van het productieproces met behulp van elektroluminescentie om defecte cellen in hun panelen te identificeren. Dat gebeurt onder de toenemende druk van investeerders en banken die niet het risico willen lopen dat de prestaties van panelen onvoldoende blijken of sneller minder worden dan beloofd. Ik denk dat dit een eerste goede stap is. Kwaliteit moet op het netvlies komen en daar blijven staan.”

Het Solar Event vindt plaats tijdens de vakbeurs Energie, evenals het PassiefBouwen Event. De vakbeurs Energie is dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur te bezoeken in de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch.

Voor meer informatie: www.energievakbeurs.nl