Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 65 seconden

Op 31 januari heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voorstel voor wijziging van de Woningwet gepubliceerd. Deze wijziging heeft betrekking op de certificering van cv-installateurs vanaf medio 2019. Hiermee wil het kabinet de kwaliteit van de werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties verbeteren en het aantal koolmonoxideongevallen terugdringen.

Aanleiding voor de invoering van de certificeringsregeling is het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de gevaren van koolmonoxide bij cv-ketels uit november 2016. Uit dit rapport komt naar voren dat de huidige kwaliteitslabels te weinig garantie bieden voor professionele aanleg van cv-installaties en veilig onderhoud.

Een haalbare regeling
Met de introductie van een certificeringsregeling komt het ministerie van Binnenlandse zaken tegemoet aan de belangrijkste aanbeveling uit het rapport van de Onderzoeksraad. Uneto-VNI heeft de totstandkoming van een wettelijke regeling – die dus geldt voor álle installateurs in ons land die werkzaamheden aan cv-installaties verrichten – ondersteund. Het uitgangspunt van de koepelorganisatie daarbij is een regeling die haalbaar is voor zzp-ers, grote en middelgrote bedrijven en grote onderhoudsbedrijven.

Via de internetconsultatie kunnen betrokkenen reageren op de wetswijziging en hun ideeën hierover kenbaar maken. Het kabinet maakt gebruik van reacties en het commentaar om de kwaliteit van de uiteindelijke wetswijziging te verbeteren. Uneto-VNI zal op korte termijn een reactie geven op de wetswijziging en de leden hiervan op de hoogte stellen.