Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 68 seconden

ziekArbodienstverlener Richting neemt per 1 april 2016 Imtech Arbodienst over. De voormalige arbodienst van Imtech  is gevestigd in Capelle aan den IJssel. Het grootste deel van de medewerkers komt in dienst van Richting. Dankzij de overname neemt de sectorspecifieke arbo-kennis van Richting toe en verwacht het bedrijf het marktaandeel in de technische installatiebranche snel te kunnen vergroten. Richting biedt klanten in de installatiebranche een compleet pakket voor verzuimpreventie en -begeleiding aan. De arbodienstverlener hanteert een werkwijze waarbij het bedrijf samenwerkt met sportcentra en professionele begeleiders. Dankzij deze aanpak slaagt Richting erin het aantal ziektedagen te verminderen. Elke ziektedag kost de werkgever gemiddeld 250 euro. Minder ziektedagen betekent bovendien een lagere verzekeringspremie.

Om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren, werkt Richting aan innovaties op het terrein van arbozorg. In de proeftuin ‘Arbozorg nieuwe stijl’ ontwikkelt Richting in samenwerking met partners Uneto-VNI Verzekeringen en TNO een aanpak die uitgaat van geïntegreerde zorg, branchegerichte bekostiging en extra aandacht voor preventie. Met de proeftuin geven Richting en haar partners invulling aan het SER-ontwerpadvies over sectoraal georganiseerde zorg.

Richting heeft een stevige positie in de installatiebranche. Het bedrijf levert arbodienstverlening aan een groot aantal installatiebedrijven aangesloten bij Uneto-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche. Ook verzorgt Richting de verzuimpreventie en -begeleiding voor medewerkers van Uneto-VNI en voor medewerkers van Uneto-VNI Verzekeringen.

Richting is een jonge gecertificeerde landelijke arbodienst met 39 locaties verspreid door heel Nederland.