Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 72 seconden

Cor van de Wal, specialist op het gebied van bacteriologisch onderhoud van drinkwaterinstallaties, schat het aantal met Legionella besmette watermonsters op 25%. Opvallend is dat met name de collectieve leidingwaterinstallaties van woongebouwen van Verenigingen van Eigenaren vaak besmet zijn. “Een Quick scan ofwel een ‘risicoanalyse light’ blijkt in de praktijk een goede ingang om bij Verenigingen van Eigenaren aandacht te vragen voor legionellaveilige installaties.” Van de Wal deelt zijn praktijkervaringen over het reinigen en desinfecteren van met legionella besmette leidingwaterinstallaties binnenkort op het Nationaal Congres Sanitaire Technieken.

Verschillende technieken
Na het uitvoeren van brononderzoeken en de nodige aanpassingen van de leidingwaterinstallaties volgt het reinigen en desinfecteren van de besmette installaties. Voor het reinigen en desinfecteren van met legionella besmette leidingwaterinstallaties zijn verschillende technieken beschikbaar (thermisch, chemisch, mechanisch en/of een combinatie). “De kunst is het ‘recept’ zo te kiezen dat aantasting van leidingmaterialen minimaal is”, weet Van de Wal, werkzaam bij Aquador. “Maar dat is wel een lastig probleem als in een installatie meerdere materialen zijn toegepast.” Hoe dat aan te pakken bespreekt Van de Wal op het congres. Hij wijst erop dat bronopsporing essentieel is, reinigen en desinfecteren is vervolgens de ‘poetsdoek’.

Voorschriften en richtlijnen
Op het congres, 19 juni in de Flint in Amersfoort, wordt verder aandacht besteed aan de wijze waarop kan worden voldaan aan de in NEN 1006:2015 vastgelegde ‘Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties’ en aan de daarop aansluitende richtlijnen in de herziene Waterwerkbladen en de herziene ISSO-publicatie 30 ‘Leidingwaterinstallaties in woningen’.