Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 70 seconden

nieuwbouwDe bouw is één van de sectoren die het meest profiteren van het economische herstel dat zich in 2016 zal voortzetten in nagenoeg alle Nederlandse bedrijfssectoren. In de zojuist gepubliceerde Rabobank Sectorprognoses 2016 noemt de bank een volumegroei van 4%. Daarmee vlakt de forse groei in de bouw van het afgelopen jaar (8,2%) af maar blijft het de blikvanger in de sectoren met meeste volumegroei. De (nieuwbouw) woningmarkt profiteert het sterkst en die groei is met name zichtbaar in de Randstad. Verdergaande innovatie van producten en diensten is nodig om de groei in de bouwsector te bestendigen. Bij die innovatie zijn oog voor duurzaam bouwen, verbruik en hergebruik van bouw- en sloopmateriaal belangrijk.

Eric Saris, directeur Bedrijven bij de Rabobank: “De groei in vrijwel alle bedrijvensectoren zet gelukkig door. In vergelijking met onze verwachtingen een half jaar geleden zijn de prognoses voor de meeste sectoren wel getemperd. En groei in de sector is nog geen garantie voor succes voor de ondernemer. Prijzen blijven onder druk staan en concurrentievoordeel is steeds moeilijker vast te houden. Ondernemers moeten met een onderscheidend product of dienst de klant keer op keer zien te verleiden. Om die slag te maken, is het belangrijk dat de ondernemer, die wil profiteren van het economisch herstel, over zijn eigen schaduw durft heen te springen en op een bepaald thema samenwerking zoekt met ketenpartijen of met branchevreemde partijen. Zo kunnen ondernemers vanuit eigen kracht elkaar versterken.”