Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 106 seconden

Sinds de rampzalige legionella-uitbraak in Bovenkarspel in 1999 heeft 48% van de in 2011 en 2012 gecontroleerde leidingwaterinstallaties op prioritaire locaties nog altijd een (sterk) verhoogd risico. Dit blijkt uit een recent vrijgegeven rapport van de Inspectie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In diezelfde periode is door de Bronopsporings Eenheid Legionella-pneumonie (BEL) in bijna een derde van de bemonsterde woonhuizen, die gerelateerd zijn aan Legionella-pneumoniepatiënten, Legionella gevonden.

Voor de organisatie van het TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken, dat op 11 juni  a.s. plaatsvindt in Theater De Flint in Amersfoort, is Legionellapreventie al jaren een van de belangrijkste onderwerpen. ”We mogen de aandacht  hiervoor niet laten verslappen”, aldus congresvoorzitter Eric van der Blom.  

Na de herziening van de gehele Drinkwaterwetgeving in juli 2011 zijn opnieuw aanpassingen ophanden van het Drinkwaterbesluit, de Regeling Legionellapreventie en de Beoordelingsrichtlijnen voor de alternatieve technieken voor legionellapreventie in leidingwater. Vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt daarover op het congres informatie verstrekt. Het is bekend dat Legionella een bacterie is die wijd verspreid voorkomt en waar we steeds meer van komen te weten. Het is echter ook een bacterie die ons steeds weer vraagtekens oplevert. Het RIVM doet onderzoek naar de Legionellabacterie en vertelt daarover op het congres. ”We zullen moeten blijven onderzoeken, studeren en ontwikkelen om leidingwaterinstallaties veilig te maken en te houden”, aldus Van der Blom. Om deze reden heeft KWR Watercycle Research Institute recentelijk een praktijkonderzoek uitgevoerd naar de invloed van groei van Legionellabacteriën in (thermostatische) douchemengkranen. De resultaten van dat onderzoek worden op het congres belicht.

 

In deze vijfde editie van het TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken wordt verder aandacht besteed aan de wijze waarop drinkwatertemperaturen in woningen zijn te modelleren en de stand van zaken van het onderzoek hoe temperatuurschommelingen als gevolg van drukvariaties in de koud- en warmwaterleidingen bij douchemengkranen voorkomen kunnen worden.

Bezoek voor meer informatie, het volledige programma en het aanmeldformulier voor het Congres,  zie website www.tvvl.nl. Het symposium vindt plaats op 11 juni a.s. in Stadshal Theater de Flint, Coninckstraat 60, 3811WK, Amersfoort. Ontvangst om 13.00 uur en aanvang om 13.45 uur.