Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 90 seconden

De circulatieleiding voor warm tapwater wordt steeds vaker toegepast. In grotere woningbouwprojecten, maar ook bij hotels, renovatie of herbestemming van leegstaande kantoren vormt de ringleiding voor tapwater en de bijbehorende techniek een uitdaging. Een goed ontwerp en correcte uitvoering bepalen het tapwatercomfort, maar hoe gaat dit zo energie-efficiënt mogelijk? Viega en Wilo organiseren hierover op 18 mei a.s. een gratis webinar.

Circulatieleiding
Circulatieleidingsystemen laten het warme water voortdurend in de warmtapwaterinstallatie circuleren en worden onder meer ingezet in de stapelbouw. Het circulatiesysteem bestaat uit ringleidingen en/of deelringen waarin warm water circuleert en uittapleidingen waarmee het warme water naar de kranen van bijvoorbeeld douche, bad, wastafel en keuken wordt gevoerd. In veel gevallen valt de keuze op een circulatiesysteem primair om comfort-overwegingen. Dat comfort uit zich bijvoorbeeld in de korte tijd die verloopt (wachttijd) tussen het opendraaien van het tappunt van warmtapwater (kraan) en het bereiken van de maximale temperatuur aan het tappunt. Maar naast comfortredenen kan het warmwatercirculatiesysteem ook uit energetisch en economisch oogpunt het meest aantrekkelijke alternatief zijn. Daarvoor moet echter wel aan een aantal spelregels worden voldaan.

Tot op componentniveau
In dit webinar knopen specialisten en ervaringsdeskundigen de theorie aan de praktijk, tot op componentniveau. Welke oplossingen biedt de techniek zodat de circulatieleiding vooral comfort en energiebesparing oplevert in plaats van klachten over drukverlies, onvoldoende warmte of zelfs legionella. De uitleg wordt gedaan aan de hand van twee concrete cases, waarbij leidingsysteem, drukverhoging, doorstroming, rol van de pomp, de appendages en de inregeltechniek ter sprake komen.

Aan het woord komt de onafhankelijk adviseur op het gebied van drinkwaterveiligheid Oeds Kuipers, directeur Kuipers Drinkwater Security. Namens Viega en Wilo treden Rober van Oosterwijk respectievelijk Hans Klopper op als ervaringsdeskundigen.  

Dit webinar is interessant voor installatie-adviseurs, installatiebedrijven, opdrachtgevers, overheid, corporaties, aannemers, bouwadviesbureaus.

Aanmelden voor het webinar