Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 119 seconden

De Groningse gaskraan moet zo snel mogelijk worden dichtgedraaid naar 12 miljard kuub per jaar. Dit heeft minister Wiebes gisteren bekendgemaakt. Andere nieuwsberichten stellen dat we zo snel als mogelijk naar gasloos wonen moeten overstappen. Maar wie gaat de rekening betalen? Dat is de centrale vraag tijdens het openingsdebat van de vakbeurs VSK aanstaande dinsdag om 10.30 uur in de Jaarbeurs in Utrecht. Aan het debat wordt deelgenomen door onder meer Doekle Terpstra, voorzitter Uneto-VNI, Marijke Kellner, manager energietransitie Gasunie en Henk Sijbring, voorzitter VFK.

Andere panelleden aan het debat ‘De verwarming van de toekomst: wie gaat dat betalen?’ zijn Frank Achterberg, voorzitter DHPA, Lex Bosselaar, senior adviseur RVO en Michiel van Werven, Managing Consultant Berenschot. De discussie gaat over de vraag wie de rekening gaat betalen, hoe groot de kans is dat Nederland in strenge winters in de kou komt te zitten en over het oplossend en innovatief vermogen van de installatiebranche.

Naar een gasloos Nederland
Om de milieudoelstellingen te halen moet Nederland naar een gasloze toekomst. In het regeerakkoord staat dat jaarlijks 50 duizend huizen zonder gasaansluiting gebouwd moeten worden. In 2050 moeten alle woningen van het gas af zijn. Het wordt een ware tour de force om de bestaande woningvoorraad gasloos te krijgen.

Wie al twijfelde over de noodzaak werd in januari wakker geschud met een aardbeving in Groningen met een kracht van 3.4 op de schaal van Richter. De zwaarste aardbeving sinds 2012. Alle seinen op rood. Grootverbruikers van Gronings gas moeten op zoek naar energie-alternatieven omdat vanaf 2022 geen Gronings gas meer wordt geleverd.

Voorlopige apotheose is het op 1 februari door het Staatstoezicht op de Mijnen uitgebrachte advies om de gaswinning te verlagen tot 12 miljard kuub. De minister heeft aangegeven dit advies te volgen. End maart hoort Nederland meer over het tempo waarin dat zal gebeuren.

Energietransitie op de VSK
Deze energietransitie is één van de grote thema’s op de VSK. Dit blijkt ook uit de inzendingen voor de VSK Awards 2018. De jury constateerde dat de energietransitie en de uitdagende, veranderende rol van het installatiebedrijf zichtbaar is in de inzendingen. Voor deze editie zijn nagenoeg geen producten ingezonden rondom de fossiele brandstof gas. De jury ziet dat de industrie de markt faciliteert om belangrijke stappen te nemen om de energiedoelstellingen te behalen.

De vakbeurs VSK wordt van dinsdag 6 tot en met vrijdag 9 februari gehouden in de Jaarbeurs. Veel aandacht in het expositie- en seminarprogramma voor de energietransitie.