Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 137 seconden

In december vond in Den Haag de conferentie Eureka plaats over de toekomstige rol van de HVACR-sector. Het thema van de conferentie was ‘Verwarming, koeling, ventilatie – duurzame technologieën voor een beter leven’. Meer dan 120 deelnemers afkomstig uit het bedrijfsleven, de academische wereld, de politiek en het maatschappelijk middenveld namen deel aan het evenement. Ze brainstormden actief over de vraag hoe de sector zich kan aanpassen aan de uitdagingen van de toekomst. Belangrijke conclusie: verwarming, koeling en ventilatie zijn belangrijk voor een leefbare samenleving.

“De HVACR-sector is veel te bescheiden”, zei de directeur-generaal van EPEE, Andrea Voigt. “We kunnen juist belangrijk bijdragen aan een leefbare plek in onze wereld voor huidige en toekomstige generaties.” EPEE staat voor European Partnership for Energy and the Environment.

Juergen Goeller, voorzitter van de EPEE Steering Committee, deed daar nog een schepje bovenop: “De HVACR-sector speelt een vooraanstaande rol, omdat het op de lange termijn de grootste energiesector in Europa is.”

Het evenement in Den Haag richtte zich op vier gebieden die niet alleen het hart van de HVACR-sector raken, maar ook een grote invloed hebben op het leven van de komende generaties: voedselafval, koelmiddelen, energie-efficiëntie in gebouwen, en de kwaliteit van de binnenlucht. Panelleden maakte in vier debatten duidelijk dat handhaving van de status quo geen optie is. Steeds meer veeleisende uitdagingen, zoals klimaatverandering, een groeiende wereldbevolking met een toenemende behoefte aan energie, en meer tijd doorbrengen in gebouwen, bieden grote kansen voor HVACR-technologieën, op voorwaarde dat ze voortdurend worden aangepast aan de veranderende omgeving.

Speciaal was de brainstormsessie over Generatie Z (degenen die zijn geboren tussen het midden van de jaren 1990 en begin 2000). Voor deze generatie is internet al sinds de vroege kinderjaren een vast onderdeel van het dagelijks leven. Deze generatie is vertrouwd met interactie met mensen over de hele wereld via social media. Wat zijn de behoeften van deze mensen, hoe wonen, werken en communiceren ze, en hoe kan de sector het beste voldoen aan hun verwachtingen?

Een aantal sterke trends zijn de behoefte aan eenvoudige, intuïtieve en met elkaar samenwerkende oplossingen. Het ontwikkelen van flexibele, adaptieve en zelflerende producten vormt een belangrijke prioriteit. De werkomgeving verandert, flexibele werkruimten worden belangrijker, het gebruik van data neemt toe, er ligt meer focus op service (bijvoorbeeld koeling van een bepaald product) en het moet allemaal kosteneffectief en klimaatvriendelijk zijn.

In aanvulling op deze trends, die de deelnemers als cruciaal beschouwen voor fabrikanten om te integreren in hun onderzoek en ontwikkeling, werden verschillende maatschappelijke uitdagingen besproken, zoals een toenemende globalisering die in tegenspraak is met de toenemende vraag naar lokale producten of de beschikbaarheid en bruikbaarheid van ‘big data’ om aan de behoeften van de consument te voldoen in relatie tot de privacy.

[related_post themes=”text”]