Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 137 seconden

De leden van het Platform Duurzame Huisvesting hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin afspraken zijn opgenomen om vastgoed versneld te verduurzamen. De leden vertegenwoordigen de hele vastgoedketen. Ze spreken af om energiebesparing op te nemen als strategische doelstelling in de organisatie en de doelmatigheid van vastgoedorganisaties te verbeteren. Een eenduidige systeemaanpak moet daarbij zorgen voor slimme verduurzaming. Ook is afgesproken om voortaan te sturen op een meetbare kwaliteitsimpuls voor mens, milieu en overheid.

Het Platform Duurzame Huisvesting is een alliantie van branche-, beroeps-, kennis- en koepelorganisaties in de vastgoedketen. Leden zijn Uneto-VNI, Facility Management Nederland, TNO, Rijksvastgoedbedrijf, Dutch Green Building Council, IVBN, TVVL, Vastgoed Belang, Bouwend Nederland, NVDO, ISSO en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het komend jaar gaat het platform aan de slag om knelpunten in de keten op te lossen, tools en andere hulpmiddelen te ontwikkelen en te zorgen voor kennisdeling. Ook agendeert het platform het belang van verduurzaming van vastgoed bij de overheid.

Ketenregisseur
Het Platform Duurzame Huisvesting is de ketenregisseur die zich inzet voor een versnelde transitie naar duurzaam vastgoed. Vastgoed dat een bijdrage levert aan een energiezuinige, flexibele, comfortabele en gezonde werk- en leefomgeving. De leden van het platform zijn betrokken bij en spelen een leidende rol in de bouw, het onderhoud en beheer van gebouwen, het investeren en beleggen in gebouwen en het managen van gebouw gebonden faciliteiten.

Intentieverklaring
Op 10 februari 2011 werd voor het eerst een intentieverklaring ondertekend door elf platformleden. Nu, ruim 6 jaar later, is het platform uitgegroeid tot het onafhankelijke en branche-overstijgende aanspreekpunt voor overheid en markt in de vastgoedsector. Met het ondertekenen van een nieuw strategisch samenwerkingsovereenkomst bekrachtigen de leden zorg te dragen voor een optimale samenwerking binnen de huisvestingsketen en tonen commitment om met elkaar de volgende stappen te zetten. Stappen die vandaag de dag nog steeds noodzakelijk zijn om de grootschalige beweging naar duurzaam vastgoed op gang te brengen.

Strategische transitiethema’s
Centraal komend jaar staan strategische transitiethema’s waarmee het platform als proactieve partner de markt wil versnellen en bij overheden het belang hiervan agendeert. Binnen deze thema’s wordt onder andere gewerkt aan het oplossen van knelpunten in de keten, tools en andere overzichtelijke hulpmiddelen samengesteld en organiseren we kennissessies.

De thema’s waar het platform zich dit jaar op richt zijn:

-Het stimuleren van de vastgoedorganisatie om energiebesparing integraal op te nemen in strategische organisatiedoelen evenals het implementeren van deze doelen in de organisatie, ergo het verbeteren van de Doelmatigheid van Vastgoedorganisaties.

-Een eenduidige systeemaanpak waarbij gestreefd wordt naar kwaliteit voor gebruiker en gebouw op de lange termijn, een toekomstbestendige Slimme Verduurzaming.

-Toekomstbestendig Vastgoed, dat een toekomstbestendige business case verdient. Met een verdienmodel dat zich verbreedt van sturen op kosten, naar sturen op meerwaarde met een meetbare kwaliteitsimpuls voor mens, milieu en portemonnee.