Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 57 seconden

DWA heeft op verzoek van de partners van het Lente-akkoord een kostenanalyse uitgevoerd om zes verschillende aardgasvrije warmteconcepten met elkaar te vergelijken. Het gaat om de warmtepomp met PVT panelen, de warmtepomp met bodemlus, de warmtepomp op buitenlucht, de warmtepomp met een collectief bronnet (WKO), een middentemperatuur warmtenet en een hoogtemperatuur stadswarmtenet.

Als uitgangspunt is uitgegaan van de referentie tussenwoning die door RVO is gedefinieerd. De woning wordt als Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) uitgevoerd. De isolatiewaarden van de gebouwschil zijn strenger genomen dan de minimumeisen van het Bouwbesluit.

In de notitie wordt antwoord gegeven op de volgende vragen.
-Wat zijn de investeringen van de vijf-zes verschillende opties?
-Wat zijn de jaarlasten van de vijf verschillende opties?
-Wat is financieel het aantrekkelijkst, gezien over 15 jaar? En 30 jaar?

Ook zijn de kosten en opbrengsten voor zonne-energie (PV-panelen en zonnecollectoren) geformuleerd. De uitkomsten zijn gebruikt in de ZEN brochure Alternatieven voor aardgas, Zeer energiezuinige nieuwbouw zonder aardgas. Er is overigens niet één oplossing; er zijn altijd verschillende opties in combinatie met elkaar nodig. Welke combinaties het best haalbaar zijn, hangt af van lokale omstandigheden, de woningtypologie en het gekozen energieconcept.

Bron: Lente-akkoord