Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 85 seconden

De sociale partners van de installatie- en isolatiebranche lanceren een vernieuwde website voor veilig en gezond werken: www.ii-mensenwerk.nl. De digitale Arbocatalogus is de wegwijzer voor elke werknemer en werkgever bij het implementeren of verder verbeteren van veilig werken. Alle instrumenten zijn overzichtelijk bij elkaar gebracht, actueel en eenvoudig te downloaden.  De oplossingen en maatregelen sluiten direct aan op de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Veilig werken zorgt voor meer plezier in het werk, een betere bedrijfsvoering en betere prestaties.

 

In de Arbocatalogus voor de installatie- en isolatiebranche staan afspraken over veilig en gezond werken. De catalogus is een hulpmiddel voor werkgevers en werknemers waarmee aan de Arbowetgeving kan worden voldaan. De Inspectie SZW controleert de naleving van deze wet en houdt daarbij rekening met de oplossingen uit de Arbocatalogus. De catalogus is daarentegen niet door de overheid gemaakt, maar tot stand gekomen door werkgevers en werknemers uit de branches zelf. Ook is de Arbocatalogus een instrument dat continu in ontwikkeling is. Daardoor zijn en blijven de oplossingen beter afgestemd op het werk in deze sector.

 

In de Arbocatalogus voor de installatie- en isolatiebranche is er aandacht voor werken (z)onder spanning , werken op hoogte, werken in kruipruimten en werken met gevaarlijke stoffen. Maar ook individuele aandachtspunten komen aan de orde, zoals langdurige hoge werkdruk, stress tijdens het werk, verkeerd tillen of veel dezelfde bewegingen maken. Ook hier worden concrete handvatten geboden.

Met de lancering van de website zal ook de nieuwsbrief opnieuw regelmatig verschijnen. Hierin zal aandacht worden besteed aan de ontwikkelingen binnen de Arbocatalogus. Maar ook werkgevers en werknemers komen aan het woord en delen hun ervaringen met het inzetten van de verschillende instrumenten.