Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 55 seconden

Met het compacte ISSO-kleintje Riolering vinden bouwpartijen snel hun weg in de hoeveelheid aan voorschriften en uitvoeringsrichtlijnen voor het ontwerp en de aanleg van binnenriolering. Het handzame boekje is nu aangepast aan de actuele wet- en regelgeving.

 ISSO-kleintje Riolering heeft betrekking op de realisatie van nieuwe en uitbreiding van bestaande riolering in en rondom woningen, woongebouwen en kleine utiliteitsbouw.

Bij riolering gaat het in de eerste plaats om de afvoer van huishoudelijk afvalwater en het transporteren hiervan naar het gemeenteriool. De afvoer van hemelwater is een extra functie van riolering. De gebouweigenaar is als eerste verantwoordelijk voor de opvang van hemelwater, is één van de nieuwe regelgevingen. Het praktijkgerichte boekje geeft de richtlijnen en voorschriften.

Het vernieuwde ISSO-kleintje behandelt Bouwbesluit 2012, diverse NEN-normen en de algemene zaken rondom riolering (opbouw, gebouw- en terreinriolering en het gemeentelijk rioolstelsel). Daarnaast zijn diverse afbeeldingen en schema’s en montagerichtlijnen voor afvoerleidingen opgenomen. ISSO-kleintje Riolering is in samenwerking met diverse partijen in de markt ontwikkeld door ISSO, kennisinstituut voor de installatiesector. Het boekje is voor € 35,- (excl. btw) te bestellen via www.isso.nl.