Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 71 seconden

De Stroomversnelling organiseert op 4 oktober a.s. een seminar met als titel ‘Warmte (én Koeling): de businesscases’. Plaats van handeling is De Reehorst in Ede. Gedurende het seminar zal een aantal warmtesystemen met elkaar worden vergeleken op economische aspecten, duurzaamheid, comfort en kosten. Aan de hand van concrete businesscases worden resultaten besproken en op korte termijn te verwachten ontwikkelingen van warmtenetten, warmtepompen (zowel grondgebonden als lucht-waterwarmtepompen, WKO en diepe geothermie. Ook komen de kansen en mogelijkheden van zonne-energie in dit kader aan de orde.

De volgende presentaties staan op het programma:

-Ronald den Boogert, TNO: Aardwarmte blaast nieuw leven in warmtenetten Met businesscases Utiliteit uit München en Groningen en de toepasbaarheid op woningen.

-Frank Homan, Fore Installatie Adviseurs: WKO of warmtenet: de duurzaamheidscase van Nautilus in Amsterdam

-Maarten Corpeleijn, Zonnig Huren: PV: de businesscase anno 2016.

-Wim van den Bogerd, Klimaatgarant: Warmtepomp of warmtenet? Klimaatgarant heeft duizenden installaties in exploitatie en monitort deze voortdurend. Vanuit deze enorme verzameling data worden de businesscases van warmtepompen en warmtenetten naast elkaar gezet.

-Wybrand Pieksma, Eigen Haard (onder voorbehoud!): De businesscase van portiekwoningen naar Nul-op-de-Meter, de overwegingen en de keuzes.

-Jan-Maarten Elias, Unica Ecopower: Tips en tricks van De WKO Dokter de do’s and don’ts van WKO en warmtepompen.

Een praktijkgericht seminar dus voor iedereen die betrokken is bij de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en/of bij de ontwikkeling van de benodigde nieuwbouw.

SI_XLi_90_Hum

[related_post themes=”text”]