Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 59 seconden

Vereniging Eigen Huis is kritisch op minister Henk Kamp, die heeft gezegd er voorlopig van uit te gaan dat er geen extra maatregelen nodig zijn om te voldoen aan de doelstellingen van het Energieakkoord. “Het lijkt het verschuiven van de hete aardappel van de rijksoverheid naar de markt”, aldus Maarten Eeke van der Veen, beleidsadviseur bij de vereniging. De doelen uit het Energieakkoord zijn binnen bereik, liet Kamp weten. In 2020 moet de uitstoot van broeikassen met 25% verminderd zijn ten opzichte van 1990. Bedrijven krijgen een jaar de tijd om energiezuiniger te worden. Ook wordt in 2017 een convenant getekend tussen energieleveranciers, installateurs, netbeheerders en de overheid over het besparen van energie in de bebouwde omgeving.

Van der Veen: “Er wordt gemikt op de verdere uitrol van de slimme meter, in combinatie met aanvullende energiemanagers en besparingsdiensten. Het aanbieden van energiemanagers is een stapje in de goede richting, maar leidt niet automatisch tot besparing. Het verschilt namelijk per energiemanager of en hoe je aangezet wordt tot besparing. Daarnaast zie je dat consumenten er een paar dagen mee spelen, maar dat de nieuwigheid er dan af is. Constante feedback, die aansluit op gedrag, is de sleutel.”

[related_post themes=”text”]