Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 169 seconden

Om de binnensteden van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht op de lange termijn te kunnen blijven verduurzamen is een andere aanpak nodig voor warmte- en koudevoorziening. Nu is warmte- en koudeopslag (WKO) de meest duurzame vorm, maar in de centra van grote steden is de ondergrondse broncapaciteit beperkt. Eneco pleit daarom voor een efficiënte inzet van de warmte- en koudebronnen.

Bij een strategische aanpak kunnen twee of meer gebouwen gebruik maken van dezelfde bronnen en is optimaal gebruik van de ondergrond mogelijk. Zo kunnen meer (bestaande) gebouwen hun energielabel verbeteren en zijn ze beter in staat huurders te behouden of aan te trekken.

 

De vraag naar duurzame warmte en koude gaat onverminderd door en wordt nu ingevuld met  warmtenetten, oppervlaktewaterkoeling, efficiënte koelmachines en WKO’s. Eneco is continu op zoek naar oplossingen om de CO2-uitstoot te minimaliseren, gebaseerd op lokale opwekking. De toepassing van WKO’s als meest duurzame oplossing stagneert door de individuele aanpak, waarbij elk gebouw zijn eigen bronnen heeft. Er zijn te veel (grote) gebouwen, waardoor  de ondergrond niet optimaal wordt benut. Door warmtenetten te combineren met WKO’s en voor meerdere gebouwen in te zetten, ontstaan er ook kleine koudenetten en kunnen binnensteden op veel grotere schaal verduurzamen. Gebruik van dit soort kleine koudenetten, de zogenaamde clusteraanpak, ziet Eneco als oplossing in combinatie met duidelijke regie over de bronnen.

 

In Rotterdam heeft de gemeente onlangs ingestemd met de eerste voorzichtige stap in de richting van een clusteraanpak. Eneco kwam met de mogelijkheid om de koudeaanvoer van Beurs-World Trade Center te combineren met die van het Timmerhuis. Beide panden bevinden zich in het centrum op loopafstand van elkaar. De overeenkomst met het Timmerhuis is onlangs gesloten en past bij de eis van de gemeente om alle nieuw- en verbouwprojecten met een zo’n laag mogelijke CO2-footprint te realiseren. De aanvraag van Beurs-WTC volgde daarna en is gebaseerd op optimaal comfort voor haar gebruikers en verduurzaming van het monumentale pand. Wietze Fabriek van Eneco: “Nu ook de overeenkomst met Beurs-WTC is gesloten en beide partijen bereid zijn de bronnen te delen, realiseert Eneco een klein koudenet waarmee het Timmerhuis en Beurs-WTC van duurzame koude kunnen worden voorzien. Warmte krijgen ze uit het warmtenet. In de toekomst kunnen in dit gebied ook het postkantoor en andere gebouwen als stadhuis en Koopgoot aansluiten op dit koudecluster. Hiermee besparen we niet alleen op CO2-uitstoot, maar ook op kosten voor de opdrachtgevers.”

 

De klimaatinstallatie van Beurs-WTC wordt de komende jaren gerenoveerd en Eneco is verantwoordelijk voor de aanpassingen aan de huidige installatie en de aansluiting met WKO. De laagbouw van het gebouw werd gerealiseerd tussen 1936 en 1941 en heeft de monumentale status. De renovatie vraagt daarom om een speciale aanpak. Jolande Huijers, directeur Beurs Rotterdam N.V./Beurs-WTC: “Dit is voor ons een weloverwogen bedrijfseconomische beslissing. Met deze investering dalen de kosten en garanderen we comfort voor de lange termijn. Daarnaast ben ik blij met de hybride oplossing waarbij wel en niet gerenoveerde delen van het gebouw worden voorzien van passende warmte en koude. Hierdoor wordt het eindresultaat eerder bereikt.” Vanaf 1 januari 2015 profiteert Beurs-World Trade Center van duurzame warmte en koude en levert zo een bijdrage aan de vermindering van CO2-uitstoot voor een periode van tenminste 15 jaar.

Voor meer informatie: www.wtcro.nl