Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 53 seconden

Per 1 januari 2015 wordt het bijvullen van HCFK’s in koel- en klimaatinstallaties verboden. Het gaat om het veelgebruikte koudemiddel R22 en de mengsels waarin R22 is toegepast, zoals R401, R402, R403, R408 en R409. Deze koudemiddelen komen voor in een behoorlijk aantal koelingen, klimaatinstallaties en warmtepompen, en mogen vanaf 2015 niet langer worden bijgevuld.

Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor de installaties van uw klanten.

 

De NVKL, brancheorganisatie van leveranciers en installateurs in de koeltechniek en klimaatbeheersing, wijst eindgebruikers er al jaren op dat de uitfasering van R22 er aan zit te komen. De NVKL-installateurs zien het op de werkvloer gebeuren. Er wordt te lang gewacht met het aanpassen of vernieuwen van een R22-installatie, met een hoop narigheid als gevolg. In de afgelopen periode mocht er nog geregenereerd R22-koudemiddel gebruikt worden om bij te vullen. Maar dit middel wordt steeds schaarser en na 1 januari 2015 is ook dat niet meer toegestaan. Hebben klanten nog een R22-installatie, kom dan nu in actie!

Voor meer informatie: www.nvkl.nl en www.nederlandkoel.nl