Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 125 seconden

Het Wecycle-inzamelsysteem voor tl-buizen en spaarlampen is veilig. Dat concludeert TNO na uitgebreid onderzoek bij winkels, gemeentelijke milieustraten, installateurs, groothandels en overslagpunten. Het risico op breuk van de lampen is zeer gering. De blootstelling aan kwik is voor consument en personeel minimaal. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen.

Jan Vlak, directeur Wecycle: “Uit het onderzoek blijkt dat ons inzamelsysteem veilig is en dat we per jaar als milieuwinst zo’n 38 kilo kwik afvangen. TNO constateert wel dat winkelpersoneel vaak onvoldoende op de hoogte is van procedures rond het werken met afgedankte tl-buizen en spaarlampen. Daarom zullen wij onze instructies nog actiever onder de aandacht brengen van de winkels en er nogmaals op aandringen dat zij deze goed verspreiden onder hun medewerkers.” 

94 procent van de lampen die Wecycle inzamelt, gaat in grote bakken zonder overslag naar een recyclingbedrijf. Dit zijn met name tl-buizen uit het professionele circuit. Jaarlijks zamelt Wecycle ruim 10 miljoen tl-buizen en spaarlampen in. Bij de hele inzameling breekt slechts 2 procent. Wecycle laat de ingezamelde tl-buizen en spaarlampen voor meer dan 90 procent recyclen. 

Inzameling via winkels en gemeenten
Minder dan 2 procent van de lampen wordt door winkels in kleine bakken ingezameld. Deze worden op een overslaglocatie in grote bakken overgeslagen. Elke Wecycle-inleverbak in een winkels heeft een valbreker. TNO onderstreept dat deze de kans op breuk met 40 procent vermindert. Gemeenten zamelen in grote bakken tl-buizen en spaarlampen in. De blootstelling aan kwikdamp voor de consument in winkels en bij gemeenten ligt volgens TNO overal lager de Nederlandse advieswaarde van 0,05 miljoenste gram voor levenslange blootstelling.

De blootstelling aan kwikdamp voor medewerkers van winkels en gemeenten ligt op maximaal 1,2 miljoenste gram per kubieke meter. Deze concentratie ligt ruim onder de Nederlandse grenswaarde van 20 miljoenste gram per kubieke meter.

Inzameling via installateurs en groothandels
In ongeveer 4 procent van de gevallen worden de lampen door installateurs en groothandels overgeslagen van kartonnen boxen in containers. De gemiddelde concentratie aan kwikdamp in de ademzone van werknemers ligt hierbij volgens TNO tussen 1 en 5 miljoenste gram per kubieke meter. Dit geldt ook voor medewerkers van overslagpunten. Deze concentratie ligt ruim onder de Nederlandse grenswaarde van 20 miljoenste gram per kubieke meter. 

Opzet onderzoek
TNO heeft 66 inzamelpunten onderzocht, die bij elkaar representatief zijn voor het totale Wecycle-inzamelsysteem voor tl-buizen en spaarlampen. Hier zijn honderden metingen uitgevoerd in inzamel-, opslag- en overslagruimten. Daarnaast heeft TNO simulatie-experimenten uitgevoerd voor verschillende ‘incidenten’ bijvoorbeeld het schoppen tegen, laten vallen of scheuren van inzamelmiddelen. Het hele onderzoeksrapport is te downloaden op http://wecycle.nl/onderzoeken.