Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 73 seconden

Onlangs werd de Nederlandse stichting Active House aan het grote publiek voorgesteld. Als trouwe partner en voortrekker wil Duco dan ook graag haar steentje bijdragen om de visie achter het concept mee te helpen verspreiden! Duco koppelt al sinds haar ontstaan in 1991 gezondheid aan energiezuinigheid met haar natuurlijke ventilatie- en zonweringsystemen. Het uitgangspunt in alle ontwikkelingen is dat de bewoner steeds centraal staat.

Daarmee sluit het bedrijf naadloos aan op de principes van ‘Active House’. De mens wordt bij deze bouwwijze steeds als vertrekpunt gehanteerd en vanzelfsprekend gekoppeld aan begrippen als energie, daglicht, duurzame materialen en een gezond binnenklimaat. Om dat laatste te garanderen, wordt er steeds natuurlijk geventileerd als dat kan.

 

Zestien marktpartijen, waaronder Duco, hebben nu hun expertise gebundeld in een stichting om deze visie kracht bij te zetten. Het netwerk is ontstaan als nationale aftakking van het internationale netwerk de Active House Alliance, dat meer dan 40 internationale leden telt.

 

Duco wil zich dan ook graag engageren om deze holistische visie mee te helpen uitdragen. Een mooi voorbeeld van wat er met Active House gerealiseerd kan worden is het project ‘De Poorters van Montfoort’, waar tien sociale huurwoningen volledig volgens deze principes gerenoveerd werden en een A++-label behaalden. Duco schreef mee aan dit succesverhaal en leverde er met het ventilatierooster DucoTop 50 ‘ZR’ een belangrijke  bijdrage voor het binnenklimaat, één van de pijlers in het project!

Meer informatie: www.activehousenl.info