Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 105 seconden

Industriële ondernemers investeerden in 2013 twee keer zoveel in milieubesparende voorzieningen als in 2012. Dat blijkt uit het jaarverslag van de fiscale investeringsregelingen MIA (Milieu-investeringsaftrek) en Vamil (Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen) over 2013. Met steun van deze duurzame investeringsregelingen besteedde de industrie 246 miljoen euro aan duurzame technieken en gebouwen.

 

In 2013 investeerden Nederlandse ondernemers met ondersteuning van de MIAVamil in totaal 3,7 miljard euro in innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Opvallend is de verdubbeling van het investeringsbedrag door de industrie van 128 miljoen euro in 2012 naar 246 miljoen euro in 2013. De industrie investeerde vooral flink in duurzame gebouwen, afvalverwerking en in technieken om de kwaliteit van de lokale leefomgeving te verbeteren, zoals luchtzuiveringstechnieken.

Vrijwel het gehele budget van MIA en Vamil is besteed aan de door Kabinet Rutte aangewezen thema’s voor Groene Groei: energie, klimaat, ‘biobased economy’, afval, bouw, voedsel, mobiliteit en water. Elektrische mobiliteit was in 2013 bijzonder in trek. In totaal hebben ondernemers 1,8 miljard euro geïnvesteerd in zeer zuinige en in elektrische auto’s. Het gaat om ongeveer 49.000 voertuigen. In 2014 komen zeer zuinige auto’s niet meer in aanmerking voor de MIA en Vamil.

 

Ook deden veel ondernemers in 2013 een beroep op de regelingen voor het vervangen van asbestdaken. In totaal saneerden bedrijven met steun van MIAVamil maar liefst 1,2 miljoen vierkante meter asbestplaten. Een derde van deze nieuwe daken werd bovendien voorzien van zonnepanelen. Het totale investeringsbedrag voor deze bedrijfsmiddelen steeg van 33 miljoen euro in 2012 naar 71 miljoen euro in 2013.

 

De MIA en Vamil leveren belastingvoordeel op voor ondernemers die investeren in innovatieve milieutechnieken. De MIA geeft ondernemers een extra aftrek van de fiscale winst, die kan oplopen tot 36 procent van het investeringsbedrag. Met de Vamil kunnen ondernemers 75 procent van de investeringskosten op een moment  van eigen keuze afschrijven, wat een liquiditeits- en rentevoordeel oplevert. MIA en Vamil zijn stimuleringsregelingen van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Financiën.

Het jaarverslag van de MIAVamil is op 18 juni 2014 gepubliceerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het jaarverslag  is  online te vinden op http://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/06/Jaarverslag%20MIA%20VAMIL%202013.pdf