Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 44 seconden

KviNLDe nieuwsbrief Vakwijzer van Kwaliteit voor Installaties Nederland (KvINL) verschijnt alleen nog maar digitaal. Gecertificeerde en erkende bedrijven installatiebedrijven en opleidingen ontvingen deze nieuwsbrief tot voor kort nog als gedrukte uitgave. De digitale Vakwijzer is te downloaden vanaf www.kvinl.nl. Erkende en gecertificeerde bedrijven krijgen de Vakwijzer toegestuurd via de mail. De Vakwijzer informeert bedrijven over ontwikkelingen rondom certificering, accreditatie en erkenning. Aan de orde komen ook nieuwe of gewijzigde Beoordelingsrichtlijnen (BRL-en) en erkenningsregelingen. In de editie van maart staan artikelen over o.a. het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen en de uitleg van het product- en systeemlabel. De digitale Vakwijzer is voor alle soorten apparatuur geschikt gemaakt. Zo is de nieuwsbrief te lezen op zowel de computer als op tablet of smartphone. Alle links naar internetsites zijn direct te openen. De digitale Vakwijzer verschijnt 4 keer per jaar. De volgende editie verschijnt in juni.