Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 78 seconden

De vakbonden FNV, CNV en Cliq overhandigden dinsdag 20 oktober een lege doos aan de directie van Spie Nederland, als symbool voor de situatie van 60 medewerkers die het bedrijf wil ontslaan. De vakbonden dienen bezwaar in bij het UWV tegen de voorgenomen ontslagen. FNV-bestuurder Bart Plaatje: “De directie heeft de bonden duidelijk gemaakt dat ze met minder personeel nog hogere winsten wil voor hun aandeelhouders. Er is dus geen economische noodzaak voor ontslag. Dat ze hele gezinnen de afgrond in duwen, doet ze weinig tot niets. Er is hier sprake van echte financiers en niet van ondernemers die bijdragen aan onze maatschappij.”

Het winstgevende en beursgenoteerde Spie is Europees leider op het gebied van elektriciteit, mechanica, HVAC, energie en communicatiesystemen. De groep werknemers voor wie Spie een ontslagaanvraag heeft ingediend, zijn overgenomen door projecten die het bedrijf overkocht van KPN. Bij die overname hoorden rechten op een lopend sociaal plan en rechten uit de cao van KPN. Spie trekt zich als werkgever niets aan van die rechten en heeft ontslag aangevraagd met een uiterst summiere vergoeding. Ook zijn er volgens de bonden fouten gemaakt in het zogeheten afspiegelingsbeginsel en is het juridisch aantoonbaar dat de KPN-rechten nog voor de huidige groep gelden.

De komende tijd zal Spie hinder ondervinden van de nodige acties. Naast het juridische traject zullen de leden door heel het land acties gaan opzetten totdat Spie alle ontslagaanvragen intrekt en werkgaranties af gaat geven voor haar vakmensen. Tevens willen de vakbondsleden een garantie dat Spie niet gaat proberen om eigen mensen te vervangen door goedkopere buitenlandse uitzendkrachten.