Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 149 seconden

Type-orientatiemiddelDe rol van social media in de marketingmix van toeleveranciers in de bouw neemt nog altijd toe. Afnemers bestempelen social media echter nog zelden als favoriet oriëntatiemiddel. Deze positie is nog altijd weggelegd voor traditionele oriëntatiemiddelen als vakbladen en beurzen. Toch zijn afnemende partijen steeds vaker zakelijk op social media te vinden. Dit blijkt uit het onlangs verschenen BouwKennis Jaarrapport 2014/2015.

Social media hebben hun weg in de marketingmix van de toelevering duidelijk gevonden. Uit het onderzoek ten behoeve van het rapport blijkt dat social media bij gemiddeld slechts 9% van de fabrikanten en handelaren geen onderdeel zijn van de huidige marketingstrategie. Ook denkt gemiddeld 70% dat social media de komende twee jaar een belangrijker onderdeel van de eigen marketingstrategie worden.

Social media worden door afnemende partijen echter nog zelden als favoriet oriëntatiemiddel genoemd. Ook wanneer wordt gekeken naar specifieke manieren van oriëntatie, leggen ze het vaak af tegen de meer traditionele middelen als vakbladen en beurzen. Social media worden door gemiddeld 8% van de afnemers gezien als meest geschikte middel om op de hoogte te blijven van trends in het vakgebied, 7% vindt het de meest geschikte manier voor het inwinnen van actuele marktinformatie. Als middel voor de oriëntatie op merken en producten wordt social media als minder geschikt gezien. Dit geldt ook voor het opdoen van inspiratie voor toekomstige projecten.

Ondanks dat social media een relatief kleine rol lijken te hebben in de zakelijke oriëntatie, zijn afnemers hier zelf wel degelijk actief. LinkedIn wordt het meest gebruikt binnen de bouwketen. Door de afnemers wordt LinkedIn gemiddeld veruit het meest genoemd (57%) als social medium dat wordt gebruikt (of ooit is gebruikt) voor zakelijke doeleinden. Van de toeleveranciers waarbij social media momenteel onderdeel zijn van de marketingstrategie, noemt zeven op de tien LinkedIn als kanaal dat hierbij wordt ingezet.

Social media kunnen wel degelijk een rol spelen in het oriëntatieproces, zeker nu het voor hetvoor afnemers steeds makkelijker wordt om op elk gewenst moment op zoek te gaan naar informatie. Mede hierdoor verschuift de focus binnen de marketing van ‘gekochte aandacht’, naar ‘verdiende aandacht’.

Inbound marketing, waarbij het delen van kennis als marketinginstrument wordt ingezet, wint aan populariteit. Het delen van de voor de doelgroep relevante content is hierbij een belangrijk middel in het creëren van onderscheidend vermogen en een voorkeurspositie. Social media kunnen uiteraard een grote rol spelen in het aanbieden en het vinden van deze relevante content. Het ontbreekt in de praktijk echter vaak aan een gedegen social media strategie. Daarbij geldt dat de aangeboden content op social media relevant moet zijn voor de beoogde doelgroep. Dit is geen sinecure en het is dan ook vaak niet het geval. Het zal een rol spelen bij het feit dat social media voor veel partijen nog geen favoriet oriëntatiekanaal zijn.

Onder afnemers worden de volgende partijen verstaan: architecten, onderaannemers, installateurs, corporaties, advies- en bouwmanagementbureau’s, hoofdaannemers B&U, klusbedrijven en ontwikkelaars. Wanneer gesproken wordt over ‘de toelevering’ worden ondervraagde fabrikanten en handelaren bedoeld.