Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 118 seconden

Het verminderen van regeldruk komt in Utrecht moeizaam op gang. Dat concludeert Bouwend Nederland na de inventarisatie van 27 collegeprogramma’s van de Utrechtse gemeenten. Slechts 18 gemeenten benoemen het onderwerp, en dan nog weinig concreet.

Siem Bijman, adviseur van Bouwend Nederland Regio Randstad Noord: “Onder andere Lopik en Leusden geven aan te streven naar minder regels. Maar je kan niet zomaar wat schrappen. Regels zijn namelijk ooit om een reden ontstaan. Het is veel beter om je focus te leggen op een betere samenwerking. De houding ‘nee, tenzij’ moet echt om, naar ‘ja, mits’. Ook raad ik de gemeenten stellig aan om te kijken naar goede voorbeelden bij buurgemeenten. Zo werkt Zeist al met een flitsvergunning en heeft Utrecht een Bolletjeslijst die de handhaving op bouwprojecten goed stroomlijnt.”

Een aantal gemeenten wil werk maken van het flexibiliseren van bestemmingsplannen en het instellen van welstandsvrije zones. Utrechtse Heuvelrug bijvoorbeeld wil in 2016 alle bestemmingsplannen geactualiseerd, flexibeler en eenvoudiger hebben. En in 2017 de welstandscommissie afschaffen. Bijman: “Dat bewijst in mijn ogen dat steeds meer gemeenten de bouwregelgeving te ver doorgeschoten vinden. Starre bestemmingsplannen bepalen te veel wat waar wel of niet gebouwd mag worden. Dit leidt tot procedures die jaren kunnen duren. De bouw- en infrasector kan daardoor niet adequaat op de veranderende consumentenvraag inspelen. Dat moet anders willen we straks bijvoorbeeld voldoende zorgwoningen hebben.”
Bijman: “14 gemeenten willen meer dienstbaar, klantvriendelijker of transparanter worden naar burgers en bedrijven. Leusden maakt de dienstverlening transparanter. Eemnes stelt dat het heffen van leges geen doel op zich mag worden. Veel gemeenten zetten bij hun doelstellingen in op meer digitalisering van de dienstverlening en het opzetten van een ondernemersloket, zoals in Soest en Veenendaal. Bouwend Nederland ondersteunt dit streven van harte. Digitalisering vermindert de regeldruk vooral in het laaghangend fruit. Denk bijvoorbeeld aan het niet vragen om een KvK-nummer.”
Bouwend Nederland roept de gemeenten op om notie te nemen van de ontwikkelingen in het verminderen van regeldruk bij de eigen buurgemeenten. Door het delen van kennis en praktijkervaringen kan de regeldruk verminderd. Tevens komt regionale samenwerking de uniformiteit in dienstverlening ten goede. Het bedrijfsleven heeft hier grote behoefte aan. Om de gemeenten te prikkelen tot meer regionale samenwerking deelt Bouwend Nederland de inventarisatie van de collegeprogramma’s. Ook in de Gemeentelijke Bouw- en Infraoverleggen die Bouwend Nederland heeft zullen bovenstaande thema’s bespreekbaar gemaakt worden.

Voor meer informatie:  www.bouwendnederland.nl