Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 43 seconden

Uit de laatste conjunctuurmeting van de bouw blijkt dat veel bedrijven met meer dan 10 man personeel forse groei noteren.
Naast de sterke toename van het aantal vergunningen voor nieuwbouwprojecten, is de werkvoorraad in de utiliteitsbouw in augustus gestegen naar 9,8 maanden. De werkvoorraad van de utiliteitsbouw nadert hiermee het niveau van de woningbouw.

De orderportefeuille in de woningbouw is met een tiende maand gestegen naar 10 maanden. De totale orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw kwam hiermee uit op een niveau van 9,9 maanden.

In de woning en utiliteitsbouw waren tekorten aan personeel en materiaal de belangrijkste redenen voor stagnatie in onderhanden werk. 
De orderportefeuille van ongeveer 30% van de bedrijven wordt als groot bestempeld.  Daardoor verwacht ruim twee op de tien bedrijven extra personeel in dienst te moeten nemen.

Daarnaast verwacht meer dan de helft van de bedrijven dat de tarieven zullen stijgen.