Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 95 seconden

Beide ondernemingen hebben een overeenkomst gesloten om gezamenlijk nieuwe circulaire concepten te ontwikkelen. Inzet is het beter omgaan en volledig benutten van grondstoffen. Door zelf eigenaar te blijven van klimaatsystemen kunnen Unica en Carrier deze efficiënt inzetten tijdens de gebruiksperiode en materialen daarna zoveel mogelijk hergebruiken. De bedrijven gaan op die manier een ketensamenwerking aan.

Van bezit naar gebruik
De nieuwe dienstverlening is gebaseerd ‘gebruik’. De leverancier blijft eigenaar van een product en geeft garanties af via een service level agreement. De gebruiker betaalt alleen voor het gebruik en is totaal ontzorgd. Omdat de leverancier gedurende langere tijd betrokken blijft bij het product, brengt hij gedurende de gehele looptijd van het contract zijn expertise in. Deze vorm van dienstverlening is erop gericht om een zo laag mogelijke Total Cost of Ownership te realiseren voor opdrachtgevers. Unica Ecopower heeft meer dan 10 jaar ervaring met het in eigendom hebben van duurzame Carrier installatie-assets en ziet dat dit principe voordelen oplevert voor zowel gebruiker als leverancier.

Circulaire zoektocht
Ook de toenemende schaarste van grondstoffen en de hogere duurzaamheidseisen die aan installaties in gebouwen worden gesteld, spelen een steeds grotere rol voor gebouweigenaren in hun zoektocht naar de verduurzaming van vastgoed. Door als leverancier ook eigenaar te blijven van het product, kunnen grondstoffen na de contractperiode weer worden hergebruikt. Daarnaast kan de leverancier tijdens onderhoudsmomenten nieuwe en betere onderdelen leveren om de levensduur van producten te verbeteren.

Ketensamenwerking
Unica en Carrier gaan de circulaire doelstelling nu gezamenlijk invullen in de vorm van een pay-per-use oplossing. In deze vorm van ketensamenwerking combineren Carrier Airconditioning als leverancier en Unica Ecopower als system integrator hun aanbod tot een klimaatsysteem dat tegen een jaarlijks bedrag wordt aangeboden aan opdrachtgevers. Unica Ecopower heeft kennis en ervaring van systeemintegratie, financiering en het garanderen van energieprestaties. Carrier Airconditioning brengt technisch hoogwaardige kennis in, heeft duurzame producten en heeft de beschikking over R&D faciliteiten.