Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 98 seconden

Het is hoog tijd voor een verplichte vijfjaarlijkse APK van gas, water en elektra in woningen. Voorzitter Doekle Terpstra van UNETO-VNI pleit hiervoor naar aanleiding van een snelle toename van het aantal ongevallen met gasinstallaties in ons land. Terpstra: ‘De alarmbel moet gaan rinkelen. Bij meer dan 400.000 cv-installaties vindt nooit controle plaats. Dat levert levensgevaarlijke situaties op. Maar ook elektra en waterleidingen leveren veiligheidsrisico’s op als ze nooit worden gecontroleerd.’

UNETO-VNI wil in gesprek met de overheid om een APK voor woninginstallaties te bepleiten. Voorzitter Doekle Terpstra: ‘Een APK voor auto’s vinden we de normaalste zaak van de wereld, wat ons betreft moet dat ook voor gas, water en elektra gaan gelden. UNETO-VNI heeft een keuring voor woninginstallaties ontwikkeld die we vandaag al kunnen hanteren. Met een APK kunnen we de huizen in ons land veel veiliger maken.’

Taak van gemeenten

Terpstra signaleert dat de meeste gemeenten hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid van gas, water en elektra in woningen onvoldoende onderkennen. ‘Controle en handhaving zijn een taak van Bouw- en Woningtoezicht, maar in de praktijk komt daar weinig van terecht. Het toezicht is slecht en de handhaving nog slechter. Dat levert steeds meer onveilige installaties op en een steeds grotere kans op ongelukken.’ 

Verzekeraars

De voorzitter van UNETO-VNI ziet ook een rol weggelegd voor verzekeraars. Terpstra: ‘UNETO-VNI wil graag afspraken maken met het Verbond van Verzekeraars. Ik kan me voorstellen dat in de toekomst woningbezitters die hun elektra, gas- en leidingwaterinstallatie laten keuren een korting krijgen op hun polis. Het is ook in het belang van verzekeraars dat we woningen veiliger maken. Veel water- en brandschade valt te voorkomen. Dat bespaart verzekeraars jaarlijks miljoenen euro’s aan schade-uitkeringen.’

APK-proef Utrecht

Volgens Terpstra onderstrepen de resultaten van een eerder gehouden proef met een woning-APK in Utrecht de noodzaak van een APK. ‘Meer dan de helft van de gecontroleerde woningen daar voldeed niet aan de keuringseisen.  Dat is buitengewoon zorgwekkend. Het is tijd voor actie.’