Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 151 seconden

4Y5CTHTyHet kabinet overweegt een wettelijke erkenningsregeling voor installateurs. De verantwoordelijke ministers Blok en Schippers hebben dit inmiddels in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Op 15 september bespreekt de Tweede Kamer de reactie van het kabinet en in de weken daarvoor wil Uneto-VNI in gesprek gaan met Tweede Kamerleden. Voorzitter Titia Siertsema van de branchevereniging reageert in een column positief op de brief van de ministers, maar plaatst meteen ook vraagtekens. ‘De verantwoordelijke ministers hebben gekeken naar landen als België, Denemarken, Engeland en Duitsland en uiten twijfels over de effectiviteit. Ten onrechte. Het ligt dezer dagen misschien wat gevoelig, maar het beste voorbeeld is in dit geval toch echt het Verenigd Koninkrijk. De invoering van een wettelijke erkenningsregeling heeft daar aantoonbaar geleid tot een daling van het aantal koolmonoxideslachtoffers. Britse monteurs moeten voldoen aan zware vakbekwaamheidseisen en zijn verplicht zich regelmatig te laten bijscholen. De kwaliteit en veiligheid van uitgevoerd werk wordt op basis van steekproeven gecontroleerd. Een prima model voor Nederland.’

Siertsema: ‘We hebben geduldig gewacht op de reactie van het kabinet, maar dat betekent niet dat we hebben stilgezeten. Uneto-VNI werkt al aan een zwaardere, uniforme erkenningsregeling die inmiddels bijna klaar is. De scholingseisen voor monteurs zijn in kaart gebracht, waarbij iedere installateur natuurlijk voldoende tijd krijgt om te voldoen aan de nieuwe eisen. Veel installateurs voldoen hier overigens al aan of kunnen dit niveau met een beperkte bijscholing bereiken. Wat ons betreft kunnen de eerste installateurs begin volgend jaar aan de slag volgens een nieuwe regeling, die geldt voor iedereen!’

Kan Uneto-VNI die zwaardere erkenningsregeling dan niet invoeren zonder wettelijke verplichting?, vervolgt Siertsema haar column op de Uneto-VNI website. ‘Ja, dat kan. Maar dan ontstaat in de markt een gevaarlijke tweedeling. Installatiebedrijven met voldoende verantwoordelijkheidsgevoel voldoen aan de erkenningsregeling en werken met goed opgeleide monteurs, die ze regelmatig laten bijscholen. Die manier van werken brengt kosten met zich mee. Installatiebedrijven die daarvoor weglopen en geen maatregelen nemen, kunnen uiteraard goedkoper werken. Zij bieden aanleg en onderhoud van de cv-ketel tegen een lagere prijs aan. Het gevolg laat zich raden. Integere bedrijven worden uit de markt gedrukt, het draagvlak voor de erkenningsregeling brokkelt af en de veiligheid van gasinstallaties komt onder druk te staan.’

In november 2015 publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid een rapport over ongevallen met koolmonoxide bij cv-ketels. De inhoud was voor Uneto-VNI aanleiding om (opnieuw) te pleiten voor een strengere, persoonsgebonden erkenningsregeling voor installateurs die zich met cv-installaties en andere gastoestellen bezighouden. ‘Alleen als álle installatiebedrijven in ons land werken volgens zware, maar heldere eisen, kunnen we de veiligheid van gastechnische installaties sterk verbeteren en het aantal koolmonoxideslachtoffers terugdringen’, aldus de branchevereniging. Ook voor elektra en water wil Uneto-VNI op termijn een zwaardere erkenningsregeling invoeren.

In haar oproep voor een wettelijke erkenningsregeling staat de vereniging overigens niet alleen. Ook organisaties als de Consumentenbond, Brandweer Nederland, Netbeheer Nederland, VACpuntWonen en Vereniging Eigen Huis sluiten zich aan bij het standpunt van Uneto-VNI. Tijdens de regiobijeenkomsten van dit voorjaar bleek ook de overgrote meerderheid van de Uneto-VNI-leden vóór.

[related_post themes=”text”]