Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 77 seconden

Uneto-VNI staat positief tegenover de aanpak van het kabinet om het aantal ongevallen met koolmonoxide bij cv-ketels terug te dringen. De installatiekoepel is vooral verheugd dat het kabinet de mogelijkheid van een wettelijke erkenningsregeling in overweging neemt. Afgelopen vrijdag stuurde het kabinet een brief naar de Tweede Kamer als reactie op het rapport dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid afgelopen najaar publiceerde over ongelukken met koolmonoxide. Volgens Uneto-VNI kan vooral een wettelijke erkenningsregeling voor alle installatiebedrijven in ons land de veiligheid van gastechnische installaties sterk verbeteren. De ervaringen met het Gas Safety Register in het Verenigd Koninkrijk tonen dit aan. De brancheorganisatie dringt erop aan een dergelijk register van vakbekwame monteurs en erkende installatiebedrijven ook in ons land te introduceren.

Uneto-VNI werkt momenteel met de overheid en consumentenorganisaties aan de opzet van een zwaardere, uniforme erkenningsregeling. Die voorziet onder meer in strengere vakbekwaamheidseisen voor monteurs en regelmatige bijscholing.  De brancheorganisatie streeft ernaar de erkenningsregeling op korte termijn te realiseren, zodat de eerste installateurs zich er nog dit jaar voor kunnen kwalificeren. Ook voor elektra overweegt Uneto-VNI op termijn een zwaardere erkenningsregeling in te voeren.

De branchevereniging kan zich ook vinden in de andere maatregelen die het kabinet wil nemen om cv-ketels veiliger te maken: een bewustwordingscampagne gericht op consumenten, een lobby bij de Europese Unie voor een verplichte CO-beveiliging in cv-ketels en publicatie van een lijst met onveilige koolmonoxidemelders. Ook wil het kabinet werk maken van de registratie van ongelukken als gevolg van koolmonoxide. De Tweede Kamer bespreekt de kabinetsplannen komend najaar.

[related_post themes=”text”]