Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 95 seconden

Uneto-VNI heeft ernstige bezwaren tegen de herziening van de Warmtewet, die begin juli 2016 door de minister van Economische Zaken is voorgesteld. Deze herziening beperkt de marktwerking en kan daarom grote consequenties hebben voor installatiebedrijven, stelt de branchevereniging. Per brief zal de brancheorganisatie de minister op de hoogte brengen van haar bezwaren. Uneto-VNI roept de branche daarom op om bezwaren tegen de herziening van de Warmtewet kenbaar te maken.

De nu voorgestelde herziening van de Warmtewet moet belangrijke knelpunten in de huidige wet oplossen die in de evaluatie naar voren zijn gekomen. Het doel is om de consument beter te beschermen en om de energietransitie straks beter vorm te kunnen geven. Uneto-VNI vindt echter dat deze herziening de marktwerking beperkt of zelfs tegengaat, ten nadele van installatiebedrijven. De keuze voor een centraal gereguleerde markt geeft energieaanbieders de ruimte en ontmoedigt innovatie en nieuwe aanbieders die zich uitgedaagd voelen door de energietransitie.

De brancheorganisatie zet zich tot het uiterste in om te zorgen voor een eerlijke markt met kansen voor iedereen. Al eerder heeft Uneto-VNI deelgenomen aan een aantal marktconsultaties van het ministerie van Economische Zaken. Binnenkort zullen de bezwaren ook in een brief aan de minister kenbaar worden gemaakt.

Op haar website vraagt Uneto-VNI naar uw mening over de internetconsultatie. ‘Misschien bent u betrokken bij het leveren van warmte of plaatst u warmtewisselaars voor stadsverwarming. Dan heeft de herziening van de Warmtewet ook consequenties voor u!’, zo schrijft de brancheorganisatie. ‘Via een internetconsultatie kan iedereen online zijn mening kan geven over de nieuwe Warmtewet. De reacties kunnen leiden tot aanpassing van de wet. Daarom is het belangrijk dat u zelf reageert op de consultatie. Zeker als de maatregelen uw bedrijf treffen omdat u omzet kwijtraakt, is dit een belangrijk signaal naar de overheid’, aldus Uneto-VNI.

U kunt tot uiterlijk 17 augustus reageren op: www.internetconsultatie.nl/herzieningwarmtewet. Reacties zijn voor iedereen zichtbaar, tenzij u anders aangeeft.

[related_post themes=”text”]