Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 122 seconden

4Y5CTHTyUneto-VNI vindt dat het kabinet de Wet werk en zekerheid zo snel mogelijk moet aanpassen. Als gevolg van de wet krijgen steeds minder technische vakmensen een vast contract. “Ondernemers durven nauwelijks nog vaste dienstverbanden aan te gaan”, zegt voorzitter Titia Siertsema van de brancheorganisatie. “De financiële risico”s voor ondernemers zijn simpelweg te groot.” Volgens Siertsema werken de meeste ondernemers het liefst met vast personeel, maar durven ze dat niet langer aan. Ze zijn vooral beducht voor de financiële risico”s van de transitievergoeding en de regels van doorbetaling bij ziekte. “De huidige wet schiet zijn doel voorbij; vaste contracten worden ontmoedigd en flexwerk wordt de standaard. Dat is nooit de bedoeling van het kabinet geweest.”

De komende jaren neemt de werkgelegenheid in de installatiebranche snel toe. Er ligt een grote opgave om woningen en gebouwen energiezuinig te maken en ouderen dankzij slimme techniek langer zelfstandig te laten wonen. Siertsema: “Dat betekent werkgelegenheid voor duizenden jonge  vakmensen. Maar als de wet niet verandert, komen deze mensen helemaal niet aan het werk of blijven ze hangen in flexbanen. We moeten het voor werkgevers weer aantrekkelijk maken om werknemers in vaste dienst te nemen. Daarmee moeten we niet wachten tot een volgende kabinetsperiode.” Uneto-VNI vindt daarnaast dat een verlaging van de werkgeverslasten op arbeid nodig is om de rendementen van bedrijven weer op peil te brengen en werkgelegenheid te creëren.

Op fiscaal gebied ziet Uneto-VNI belangrijke pluspunten in de plannen van het kabinet. Vooral voor kleinere bedrijven is het goed nieuws dat de vennootschapsbelasting wordt verlaagd door de eerste schijf van 20 procent tussen 2018 en 2021 stapsgewijs te verlengen van 200.000 naar 350.000 euro. Dat vergroot de investeringsruimte van bedrijven.

De installateursvereniging is positief over de oplossing die het kabinet heeft gevonden waardoor directeur-grootaandeelhouders voortaan hun pensioenvoorziening kunnen afkopen tegen een maximale korting van 34,5%. Dit levert ruimte op voor dividenduitkeringen en investeringen.

Voor de installatiebranche is de instroom van technische vakmensen van levensbelang. Daarom is de installateurskoepel blij dat het kabinet de tegemoetkoming verhoogt van bijvoorbeeld werkkleding, gereedschap en software voor techniekleerlingen in het mbo. Hiermee neemt de overheid een drempel weg om te kiezen voor een loopbaan in de techniek.

Uneto-VNI is niet te spreken over het schrappen van de overheidssubsidie voor de stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. Siertsema: “Consumenten hebben recht op een laagdrempelige toegang tot de Geschillencommissie voordat ze naar een rechter stappen. Dat is zelfs vastgelegd in Europese regels. Daarom is deze maatregel volstrekt onbegrijpelijk.”

[related_post themes=”text”]