Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 94 seconden

Op dinsdag 4 februari is op de VSK-beurs in Utrecht het eerste exemplaar van de herziene ISSO-publicatie 55.4 uitgereikt. De praktijkgerichte handleiding behandelt alternatieve technieken voor legionellapreventie in collectieve leidingwaterinstallaties. Aan de publicatie hebben diverse partijen met hun kennis een bijdrage geleverd.

De publicatie is bedoeld voor alle beroepsgroepen die met alternatieve technieken te maken hebben, waaronder installateurs, adviseurs, leveranciers en gebouweigenaren.

“Professionals die op een verantwoorde manier met alternatieve technieken willen werken, kunnen niet zonder deze publicatie”, zegt Oscar Nuijten, projectcoördinator ISSO. “In kennis is de publicatie vrijwel volledig. Diverse partijen hebben die kennis aangereikt, waaronder KWR-watercycle research institute, het College voor toelating van gewas- en bestrijdingsmiddelen (Ctgb) en de brancheverenigingen Uneto-VNI, Aqua Nederland en ISSO, kennisinstituut voor de installatiesector. Werkt de professional volgens de publicatie, dan voldoet hij aan de huidige regelgeving en normen.”

Zo volgt de publicatie een wijziging van de Regeling legionellapreventie die vanaf 1 januari van dit jaar in werking is getreden. De wijziging heeft consequenties voor onder meer de toepassing en de certificering van alternatieve technieken. Nuijten: “De uitgave behandelt onder meer allerlei maatregelen die de professional verplicht moet nemen. Dat zijn er nogal wat. Alternatieve technieken hebben voor- en ook nadelen. De publicatie helpt om de voordelen goed te benutten en om de nadelen te beperken. Daarbij maakt de professional verantwoorde keuzes in de diverse alternatieve technieken.”

Rondom de onderwerpen in de publicatie wordt in april en mei op diverse locaties in het land een instructiemiddag georganiseerd. ISSO-instructrice is Monique Bastmeijer, voormalig projectleider alternatieve technieken bij de VROM-inspectie. Meer informatie over de instructie staat op www.isso.nl onder Kennisbijeenkomsten.

ISSO-publicatie ‘Alternatieve technieken voor legionellapreventie in collectieve leidingwaterinstallaties’ is voor € 80,- (excl. btw en verzendkosten) te bestellen via de winkel op www.isso.nl. Met een abonnement op www.isso-digitaal.nl is ook de digitale versie te raadplegen.